AE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzaktan Algılamaya Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 202
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Ders uzaktan algılamanın her aşamasında gerekli olan fiziksel temellerin yanı sıra yaygın olarak kullanılan platformlar, algılayıcılar ve veri toplama yöntemleri ile analizde kullanılan temel görüntü işleme tekniklerini öğretmeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel ışınım kanunları, elektromanyetik ışınımın atmosfer ve cisimlerle etkileşimini açıklayabilecektir.
  • Optik, ısıl ve radar görüntü verilerinin temel özelliklerini ve uygulama alanlarını açıklayabilecektir.
  • Dijital görüntü özellikleri, çözünürlük kavramı, algılama platformları ve yaygın kullanılan uydu sistemlerini açıklayabilecektir.
  • Uydu görüntü verilerinin ön işleme adımlarını (radyometrik, atmosferik ve geometrik düzeltme) uygulayabilecektir.
  • Uydu görüntülerini sınıflandırıp, tematik harita üretimini gerçekleştirebilecektir.
Tanımı Ders içeriğini oluşturan uzaktan algılamaya giriş, uzaktan algılamanın temelleri, elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik radyasyonun atmosferle etkileşimi, yeryüzünün spektral yansıma özellikleri, dijital görüntü ve özellikleri, uydular ve özellikleri, aktif ve pasif algılama, ısıl algılama, mikrodalga ile algılama, ön işleme, görüntü zenginleştirme, özellik çıkarımı ve sınıflandırma konularının anlaşılmasında önemli bir araçtır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, İçerik, tanımlar, önemi, örnek uydu görüntüleri Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 1
2 Enerji kaynakları ve ışınım özellikleri Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 2
3 Enerjinin atmosferle etkileşimi Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 3
4 Enerjinin yeryüzü ile etkileşimi Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 4
5 Isıl bölgede uzaktan algılama Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 5
6 Isıl görüntüler, cisimlerin ısıl özellikleri Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 6
7 Birinci ara sınav
8 Mikrodalga bölgesinde uzaktan algılama Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 9
9 Çözünürlük kavramı Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 10
10 Yer gözlem uyduları ve özellikleri Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 11
11 Ön işleme, radyometrik ve atmosferik düzeltme Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 12
12 Gürültü azaltma, geometrik dönüşüm Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 12
13 Görüntü zenginleştirme, Kontrast zenginleştirme Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 12
14 Özellik çıkarma, sınıflandırma algoritmaları, kontrolsüz sınıflandırma Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA. Ch 16
15 İkinci ara sınav
16 Final

 

Dersin Kitabı Lillesand, T.M., Kiefer, R. W., Chipman, J.W., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition, Hohn Wiley & Sons, USA.
Diğer Kaynaklar Mather, Paul M., 2003. Computer Processing Of Remotely Sensed Images, John Wiley.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

X
6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest