AE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ölçme Tekniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 303
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ölçme tekniği ve deneysel mühendislik ile ilgili temel kavramların öğretilmesini ve temel alanlara ait laboratuvar uygulamalarının yaptırılmasını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Deney verilerinin istatiksel analizlerini yapabilir.
  • Deney verilerinin uygun şekilde grafik sunumunu gerçekleştirebilir.
  • Zamana bağlı dinamik ölçümlerde uygun sayıda ve frekansta veri alabilir.
  • Bir veri setini analiz ederek hatalı verileri ayıklayabilir.
  • Bir deney sistemi için belirsizlik analizi yapabilir ve sonuçları sistemi iyileştirmek için değerlendirebilir.
Tanımı Dersin içeriğini oluşturan konular şunlardır: Algılayıcıların statik ve dinamik karakteristikleri, Akım, gerilim, direnç ölçümleri, Wheatstone köprüsü, Akış, hız, yer değiştirme, devir sayısı, tork, ivme, basınç, sıcaklık ölçen optik ve ultrasonik ölçme sistemleri, Ölçülen büyüklüklerin gürültüden ayıklanması, Fourier analizi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanımlar, kalibrasyon, standartlar, boyutlar ve birimler Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 1
2 Genelleştirilmiş ölçme sistemi Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 2
3 Duyargaların statik ve dinamik yapısı Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 3
4 Hatalar, belirsizlik analizi, istatiksel analiz Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 3
5 Chauvenet kriteri, Chi-kare testi Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 3
6 En küçük kareler metodu Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 4
7 Ara sınav I
8 Grafik gösterimler Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 6
9 Akım, gerilim, direnç ölçümü Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 6
10 Wheastone köprüsü Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 8
11 Algılayıcılar, akış, hız, sıcaklık ve basınç ölçümleri Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 9
12 Akım görüntüleme, hız ölçümleri Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 10
13 Yer değiştirme, devir sayısı, tork, ivme, kuvvet ve gerilme ölçümler Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 11
14 Ölçülen büyüklüklerin gürültüden ayıklanması, Fourier analizi Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, Ch 11
15 Ara sınav II
16 Final

 

Dersin Kitabı Holman, J.P., 2001, Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill, ISBN:0073660558
Diğer Kaynaklar Gotdstein, R.J., 1996, Fluid Mechanics Measurements, Washington, DC : Taylor & Francis, 1SBN:156032306X

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest