AE 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Otomatik Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 305
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı otomatik kontrolün temel kavramlarını, prensiplerini, tanımlarını, transfer fonksiyonlarını, zaman bölgesinde analiz ve kararlılık belirleme yöntemlerini aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Otomatik Kontrol ün temel kavram ve prensiplerini bilebilir
  • Sade dinamik sistemleri (mekanik, elektrik, vs.) ifade edebilir
  • Laplace transformu yöntemini ve özelliklerini kavrayabilir
  • Dinamik sistemin transfer fonksiyonunu elde edebilir
  • Açık döngülü ve kapalı döngülü kontrol sistemlerini ifade edebilir
  • Kontrol sistemlerini zaman bölgesinde analiz edebilir
Tanımı Dersi oluşturan konu başlıkları; Kontrol prensipleri, açık çevrim sistemler, kapalı çevrim sistemler, Laplace dönüşüm metodu, Laplace dönüşümünün özellikleri, transfer fonksiyonları ve blok diyagramları, işaret akış grafikleri, kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi, birinci mertebeden sistemler, ikinci mertebeden sistemler, sistemlerin zaman yanıtları, sistemlerin kararlı hal hatası, doğrusal geri beslemeli kontrol sistemlerinin kararlılık analizi, kararlılık kavramı, Routh Hurwitz kararlılık kriteri, köklerin yer eğrisi kavramı, köklerin yer eğrisi yöntemi ve çizme işlemleridir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomatik kontrol sistemlerine giriş Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 1
2 Kontrol prensipleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 2
3 Laplace dönüşüm yöntemi Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 3
4 Laplace dönüşüm yönteminin özellikleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 3
5 Sistemlerin transfer fonksiyonları Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 4
6 Kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 5
7 Birinci ara sınav
8 Birinci ve ikinci mertebeden sistemler. Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 7
9 Sistemlerin sürekli hal hatası Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 8
10 Sistemlerin zaman yanıtları Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 9
11 Sistemlerin zaman yanıtlarının özellikleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 10
12 Doğrusal sistemlerin kararlılık analizi Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 11
13 Routh Hurwitz yöntemi. Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 12
14 Routh Hurwitz yönteminin özellikleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 13
15 İkinci ara sınav
16 Final

 

Dersin Kitabı Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, ISBN:0 13 043245
Diğer Kaynaklar Benjamin, C. Kuo (Çev. Prof. Dr. Atilla Bir), 2008, Otomatik Kontrol Sistemleri, Literatür Yayınları, Istanbul, ISBN:975

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

X
6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest