AE 352 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Plazması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 352
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı havacılık ve uzay mühendislerine uzay plazmasının basit konseptlerini anlatmak ve uzayda meydana gelen fiziksel olayları incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Plazmayı gaz gibi ele almak için gereken koşulları tanımlayabilecek.
  • Elektrostatik elektromagnetik dalgaları sınıflandırabilecek.
  • Bu dalgaların oluşumu için gereken fiziksel mekanizmaları belirleyebilecek.
  • Plazma için denge ve denge dışı termodinamik koşulları belirleyebilecek.
  • Denge durumunu inceleyip, önemli denge dışı plazma durumlarını sınıflandırabilecek.
Tanımı Dersin içeriğini ; karakteristik plazma parametreleri, tek parçacık hareketi, soğuk plazma içinde dalgalar, kinetik teori ve momentum eşitlikleri, magnetohidrodinamikleri, kesitlilik ve şok dalgaları, nonlineer efektler oluşturmaktadır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.1
2 Karakteristik plazma parametreleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.2 – Sections 2.1 – 2.4
3 Karakteristik plazma parametreleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.2 – Sections 2.5 – 2.8
4 Tek parçacık hareketi Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch3. – Sections: 3.1 – 3.4
5 Tek parçacık hareketi Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch3. – Sections: 3.5 – 3.8
6 Soğuk plazma içinde dalgalar Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 4 - Sections 4.1 – 4.2
7 Soğuk plazma içinde dalgalar Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 4 - Sections 4.3– 4.5
8 Kinetik teori ve momentum eşitlikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.5 – Sections: 5.1 – 5.4
9 Kinetik teori ve momentum eşitlikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.5 – Sections: 5.5 – 5.7
10 Ara sınav I
11 Magnetohydrodinamikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 6 – Sections: 6.3 -6.5
12 Magnetohydrodinamikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 6 – Sections: 6.5 -6.8
13 Kesitlilik ve şok dalgaları Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch7 – Sections: 7.1 – 7.2
14 Nonlineer efektler Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch7 – Sections 7.3
15 Ara sınav II
16 Final

 

Dersin Kitabı Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, 1st Edition, by D. A. Gurnett and A. Bhattacharjee, 2010.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest