AE 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Roket Tahrik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 401
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı havacılık ve uzay mühendislerine roket tahrik sistemleri hakkında detaylı bilgi vermek. Roket tahrik sistemlerinin kullanımları ve limitlerini öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Roket tahrik sistemlerinin çalışma prensipleri ve teorisi hakkında genel bilgiler edinebilir.
  • Roket tahrik ile ilgili basit problemleri çözebilir
  • Roket tahrik sistemlerin dizaynı hakkında bilgi sahibi olabilir
  • Uzay araçlarına uygun roket tahrik sistemleri seçebilir
  • Farklı roket tahrik sistemlerinin hava aracı üzerindeki etkilerini araştırabilir
Tanımı Roket nozulu teorisi ve termodinamik ilişkileri, uçuş performansı, kimyasal roket kalkış performans analizi, sıvı yakıt tahrikli roket motorunun temelleri, katı yakıt roket motoru temelleri ile elektrik tahrik konuları oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanimlar,Tahrik, Yanma, Hız , Enerji ve Verim ve genel performans değerleri Ch.1,2 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
2 Nozul teorisi ve termodinamik bağlantıları, Ideal roket Nozul akışı Ch. 3,4 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
3 Uçuş performansı,Uçuş hareketleri, Hava araçları, Askeri roketler, Egzozun aerodinamik etkileri, Uçuş stabilitesi Ch.4, Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
4 Roket yakıtlarının kimyasa performansl analizi Ch.5,6 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
5 Akışkan yakıtlı roket motorları, iticiler, itici sistemleri itici tankları ve gaz sistemleri Ch.6,7 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
6 Akışkan yakıtlı roket motorları, iticiler, itici sistemleri itici tankları ve gaz sistemleri, uçuş için gerekli itici basınç dengesi Ch. 8,9 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
7 Arasınav-1
8 Arasınav tekrar
9 Katı itici roket sistemlerinin temelleri Ch.15 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
10 Katı itici roket sistemlerinin yükseklik ve manevra incelemeleri Ch.16,17 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
11 Elektrik tahrik, Ideal uçuş performansı, Elektro-termal ve termal olmayan electrik iticileri Ch.18 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
12 Katı itici roket temelleri, itici yanma hızı, ve basit performans bağlantıları Ch.19,20 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
13 Katı roket temelleri ve taneli itici sistemleri Ch.21 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
14 Taneli itici sistemlerinin stres, yükseklik ve manevra kontrolleri Ch.22 Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
15 Arasınav-2
16 Final

 

Dersin Kitabı Rocket Propulsion Elements, 7th edition, G. P. Sutton, O. Biblarz, Wiley-Interscience, 2001
Diğer Kaynaklar

M. J. L. TURNER, Rocket and Spacecraft Propulsion, Third Edition, Springer, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

X
6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

X
10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest