AE 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Aracı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 402
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Yörünge mekaniğinin temel konularını tanıtmak, yere yakın ve yere özel yörüngeler ile ilgili temel bilgileri vermek, gezegenlerarası yörüngelerle ilgili temel hesaplar hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzay aracı görev kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Yörünge mekaniği ve itki sistemlerinin temel kavramlarını uzay aracı tasarımına uygulayabileceklerdir.
  • Yapı ve mekanizmalar, güç ve ısıl etkilerin temel kavramlarını uzayaracı tasarımına uygulayabileceklerdir
  • Haberleşme, komut ve veri yönetiminin temel kavramlarını uzay aracı tasarımına uygulayabileceklerdir.
  • Bir uzay aracının tanımlanmış görevi doğrultusunda kavramsal tasarımını yapabieceklerdir.
Tanımı Dersin içeriğini; bir sistem olarak uzay aracı, faydalı yükler ve görevler, uzay çevresi, yörünge mekaniği, tahrik sistemleri, fırlatma araçları, atmosfere giriş , yönelme ve kontrol , elektrik güç sistemleri, uzay araçlarının ısıl kontrolu., telekomünikasyon, komut ve veri yönetimi ile yer kontrolu.oluşturmaktadır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ch.1,2 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
2 Uzay aracı alt sistemleri Ch. 3,4 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
3 Yörünge koşulları Ch.4,5 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
4 Uzay çevresi Ch.5,6 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
5 İtki koşulları Ch.6,7 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
6 Yükseklik belirleme ve kontrol Ch. 8,9 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
7 Ara sınav I
8 Elektrik güç sistemleri Ch.14 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
9 Isıl kontrol Ch.15 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
10 Kumanda ve veri sistemleri Ch.16,17 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
11 Telekomünikasyon Ch.18 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
12 Fırlatma sistemleri ve lojistik Ch.19,20 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
13 Uzay aracı operasyonu ve yer desteği Ch.21 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Space Vehicle Design, Michael D. Griffin, James R. French, AIAA Education Series, 2004.
Diğer Kaynaklar Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003\nSpace Mission Analysis and Design, James R. Wertz and Wiley, J. Larson, eds. ,1999,\nISBN 978-1881883104\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest