AE 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Aracı İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 404
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı uzay aracı ile yer istasyonu arasında elektromanyetik dalgalar ile haberleşmenin temel konularını öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşaret tayfını inceleyebilecek
  • Haberleşme alt sistemleri ile diğer uydu alt sistemleri arasındaki etkileşimi kavrayabilecek
  • Temel modülasyon tekniklerini inceleyebilecek
  • Elektromanyetik dalgaların oluşumunu ve yayılmasını belirleyebilecek
  • Temel anten sistemlerini tanımlayabilecek
  • Hata düzeltme tekniklerini uygulayabilecek
  • Uzay aracı ile yer istasyonu arasındaki haberleşmenin link bütçesini hesaplayabilecektir.
Tanımı Dersin içeriği şu konu başlıklarından oluşmaktadır: İşaretlerin Fourier analizi, Elektromanyetik dalgaların üretimi ve yayılması, Genlik ve açımodülasyonu, Sayısal haberleşme, Antenler, Yer istasyonları, Haberleşme için kullanılan yörüngeler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Periyodik seri sinyallerin Fourier açılımı Ch.1,2 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
2 Fourier dönüşümü ve periyodik olmayan sinyaller Ch. 3,4 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
3 Genlik ve açı modülasyonu Ch.4,5 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
4 Dijital Sinyaller Ch.5,6 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
5 Maxwell Denklemleri Ch.6,7 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
6 Elektromanyetik Dalga Özellikleri ve Yayılması Ch. 8,9 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
7 Midterm 1
8 Elektromanyetik Dalgalarda Kırılma Ch.14 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
9 Anten ve Yer İstasyonları Ch.15 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
10 Hata Düzeltme Şifrelemeleri Ch.16,17 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
11 Blok Şifrelemeler Ch.18 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
12 Katlamalı Şifrelemeler Ch.19,20 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
13 Piko ve Nano Sınıf Uydu Haberleşme Sistemleri Ch.21 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
14 Link Bütçesi,Gelişmiş Haberleşme Sistemleri Ch.22 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
15 Midtem-2
16 Final

 

Dersin Kitabı Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
Diğer Kaynaklar C. D. Brown, Elements of Spacecraft Design, AIAA Inc., 2006 (P. Fortescue, J. Stark, G. Swinerd, Spacecraft Systems Engineering, 3rd Ed. John Wiley &Sons Inc., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest