AE 407 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yörünge Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 407
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı yörünge mekaniğinin temel konularını tanıtmak, yere yakın ve yere özel yörüngeler ile ilgili temel bilgileri vermek, gezegenler arası yörüngelerle ilgili temel hesaplar hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yörünge mekaniği ile ilgili doğa yasalarını anlayabilecek.
  • Yere yakın yörüngeler ve kullanım alanlarını bilebilecek.
  • Koordinat sistemlerini bilir ve bunlar arasındaki dönüşümleri yapabilecek.
  • Yörüngede geçen zaman ile ilgili hesapları yapabilecek.
  • Yörünge manevraları ile ilgili hız değişim miktarlarını, gezegenler arası yörüngelerle ilgili temel tasarım büyüklüklerini (süre, hız değişimi) hesaplayabilecektir.
Tanımı Dersin içeriği ile ilgili ana başlıklar: Noktasal kütlelerin dinamiği, İki cisim problemi, Zamana bağlı yörünge konumu, Üç boyutlu yörüngeler, Yörünge belirleme, Yörünge manevraları, Gezegenler arası yörüngelerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa tarihçe Ch.1,2 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
2 Güneş ve yıldız günü, dairesel yörüngeler için temel hesaplar Ch.3,4 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
3 Özel Dünya yörüngeleri, yörünge manevraları Ch.4,5 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
4 Kısıtlı üç cisim problemi Ch.5,6 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
5 Keplerin ikinci yasası Ch.6,7 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
6 Keplerin üçüncü yasası Ch.8,9 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
7 Ara sınav 1
8 Uçuş açısı, parabolik ve hiperbolik yörüngeler Ch.14 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
9 Yörüngenin doğal koordinatları Ch.15 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
10 Gezegenler arası yörünge hesapları Ch.16,17 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
11 Konumun zamana bağlı ifadesi Ch.18 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
12 Yörüngenin belirlenmesi (Gibbs yöntemi) Ch.19,20 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
13 Koordinat sistemleri ve dönüşümleri Ch.21 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
14 İki cisim problemi Ch.22 Howard D. Curtis, 2005, Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aerospace Engineering Series
15 Ara sınav 2
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
2
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
6
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

X
10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest