AE 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Astrofizik Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 451
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı yıldızların sınıflandırılması ve spektroskopisi, güneş sistemi ve gezegenlerin hareketi, yıldızların evrimi ve nükleer füzyon, evrenden mesajlar ve tespitinde kullanılan araçlar, düşük enerjili ve yüksek enerjili nesneler ve elektromanyetik ışıma gibi modern astrofiziğin temel konseptleri hakkında bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Temel astrofizik sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
  • Temel astrofizik sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
  • Yıldız sistemlerini sınıflandırma ve tanımlama becerisi edinebilecekler.
  • Uzaydan toplanan veriyi analiz edebilecekler.
  • Astrofiziğin yasaları temelli problemleri çözebilecekler.
Tanımı Astrofizik sistemleri dersi; uzaysal koordinatlar ve zaman, yıldız sistemlerinde yörüngesel hareketler ve mesafe, yer çekimi teorisi, uzay araştırmaları, nesnelerin fiziksel yapısı, ışıma ve madde, astronomik ve astrofiziksel araçlar gibi konuların anlaşılmasında önemli bir araç görevi görmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klasik astronomi ve Güneş sistemi The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 1
2 Uzay koordinatları ve zaman, yörüngesel hareketler ve mesafe, mekanik ve yer çekimi teorisi The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch.2 – sections: 2.1 – 2.3
3 Gökyüzü mekaniği ve uzay araştırmaları The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch.2 – sections: 2.4 – 2.5
4 Güneş sistemindeki nesnelerin fiziksel yapısı The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch.3 – sections: 3.1 – 3.5
5 Güneş sistemindeki nesnelerin fiziksel yapısı The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch.3 – sections: 3.6 – 3.8
6 Işıma ve Madde The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch.4 – sections: 4.1 – 4.2
7 Ara sınav I
8 Astronomi ve astrofizik araçları The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 5
9 Yıldızların özellikleri ve mesafeleri The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch.6 – sections: 6.1 – 6.3
10 Yıldızların özellikleri ve mesafeleri The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 6 – sections: 6.4 – 6.5
11 Yıldızların atmosferi ve spektrumu The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 7
12 Yıldızların evrimi ve yapısı The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 8
13 Yıldız kabukları The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 9
14 Yıldızlar arası madde ve oluşumu The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Ch. 10
15 Ara sınav II
16 Final

 

Dersin Kitabı A.Unsold, B. Baschek, W.D. Brewer, The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics, Springer, 2001.
Diğer Kaynaklar Lecture notes being distributed in class

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

X
6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest