CE 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kablosuz İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere telsiz haberleşmenin temellerini vermek; telsiz sistemlerin modellenme tekniklerini öğretmek; planlama ve kurulum mefhumlarını tanıtmak; hücresel haberleşme sistemlerinin hakkında genel bir fikir vermek; telsiz haberleşme sistemlerinin çözümlenme ve benzetim eseaslarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Link seviyesinde alıcı ve verici telsiz haberleşme sistemlerini açıklayabilecek,
  • Telsiz kanallardaki kayıpları modelleyebilecek,
  • Telsiz kanallardaki lognormal gölgelemeyi modelleyebilecek,
  • Sayısal haberleşme tekniklerini çözümleyebilecek,
  • Çeşitli erişim tekniklerini karşılaştırabilecek,
  • Uydu haberleşmesinin temellerini öğrenecektir.
Tanımı Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize edilecektir. Sonrasında, telsiz kanalın temel kapasite sınırları ve kapasiteyi dolu kullanan iletim yöntemleri incelenecektir. Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Telsiz Teknolojisine giriş Chapter 1 – Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
2 İletim Temelleri Chapter 2 – Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
3 Ağ Yapısı, Protokoller ve TCP/IP Chapter 4 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
4 Antenler ve Dalga Yayılım Kuramı 1 Chapter 5 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
5 Antenler ve Dalga Yayılım Kuramı 2 Chapter 5 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
6 Çoklu Erişim Yöntemleri ve İşaret Kodlama Teknikleri 1 Chapter 6 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
7 Çoklu Erişim Yöntemleri ve İşaret Kodlama Teknikleri 2 Chapter 6 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
8 Yaygın Tayf Chapter 7 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
9 Hücreli Telsiz Ağlar Chapter 10 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
10 Telsiz LAN İşletimi Yapı ve Katmanları 1 Chapter 13 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
11 Telsiz LAN İşletimi Yapı ve Katmanları 2 Chapter 14 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
12 GSM Ağlarına giriş Summary of Introduction to GSM, 2/E Lawrence Harte
13 Devingen IP ve Telsiz Erişim Haberleşme Kuralları Chapter 12 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
14 Uydu Haberleşmesi Chapter 9 Wireless Communications & Networks, 2/E William Stallings
15 Telsiz Hücreli Sistemlerin Gözden Geçirilmesi Summary of Advanced Wireless Networks: 4G Technologies – Savo G. Glisic
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Wireless Communications & Networks, 2/E William StallingsPublisher:  Prentice Hall ISBN13:  9780131918351
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest