EEE 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Hesaplamalı Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 211
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı The main goals of EEE211 are to teach students how to solve engineering problems when no analytical solutions exist by applying computational techniques and to learn the basics of the MatLab structured programming environment. Emphasis will be placed on learning the different methods of analyzing data and preparing technical reports.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • understand the common numerical methods used in engineering analysis, when to use each method,
  • understand basic structured programming concepts implemented within the MatLab programming environment,
  • implement basic methods in a structured manner using MatLab’s programming language,
  • select the suitable numerical method when more than one option is available,
  • analyse and evaluate the accuracy of the different numerical methods
Tanımı The art of mathematical modeling, introduction to Matlab, approximations and error analysis, roots of polynomials, solving linear system of equations, least square regression, interpolation, applications, technical reports.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mathematical modeling and engineering problem solving Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.1
2 Programming and software Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.2
3 Introduction to MatLab Technical English Lecture Notes
4 Introduction to MatLab Technical English Lecture Notes
5 Approximations and error analysis Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.3
6 Roots of Polynomials Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.7
7 Case Studies: Roots of equations Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.8
8 Solving linear algebraic equations (small number of equations & Gauss-Jordan) Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.9
9 LU Decomposition and Matrix Inversion Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.10
10 Case Studies: Linear Algebraic Equations (Electric Circuits) Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.12
11 Least-square Regression – 1 Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.17
12 Least-square Regression – 2 Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.17
13 Interpolation Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.18
14 Fourier Approximations Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.19
15 Fourier Approximations Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.19
16 Case Studies: Forurier Analysis (Electrical Engineering) Technical English Numerical Methods for Engineers, Chapra & Canale, 6th ed., Ch.20

 

Dersin Kitabı Numerical Methods for Engineers, Steven C. Chapra & Raymond P. Canale, 6th ed., McGrawHill
Diğer Kaynaklar Lecture notes

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
16
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
8
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest