EEE 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Antenler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 424
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 322 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencileri anten parametreleri; elektromanyetik dalga kutuplaşması; temel anten tipleri, çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler; anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı, anten ölçümleri; Friis ve radar denklemleri; ısıl ışıma, anten ısısı, mikrodalgalar ve edilgen uzağı algılama gibi konularda temel bilgi seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Derive the wave equation and vector potentials.
  • Understand the radiation mechanism, i.e. how electromagnetic fields are generated, guided, and radiated.
  • Explain the basic function of a given antenna based on the geometry and give a general description of the performance, e.g. the approximate shape of radiation pattern, bandwidth, and polarization.
  • Demonstrate an understanding of the antenna fundamentals, The short dipole, Antenna radiation characteristics, antenna directivity and gain, Friis transmission formula.
  • Evaluate the antenna parameters like gain, input impedance, polarization for dipole antennas.
  • Understand the different space-field regions (near-field, intermediate-field, and far-field regions) and their major differences.
Tanımı Anten parametreleri ve temel özellikleri. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Temel anten tipleri: çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler. Anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı,anten ölçümleri. Friis ve radar denklemleri. Isıl ışıma, anten ısısı, mikrodalga edilgen uzağı algılama.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction. A Short History of Antennas, Radio Systems and Antennas, Necessary Mathematics. Ch. 1 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
2 Basics of Electromagnetics, Electric Field, Magnetic Field, Maxwell’s Equations, Boundary Conditions. Ch. 1 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
3 Circuit Concepts and Transmission Lines. (Part 1) Ch. 2, Sect., 2.12.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
4 Circuit Concepts and Transmission Lines.(Part 2) Ch. 2, Sect., 2.42.5 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
5 Field Concepts and Radiowaves. – (Part 1) Ch. 3, Sect. 3.1 – 3.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
6 Field Concepts and Radiowaves. – (Part 2) Ch. 3, Sect. 3.4 – 3.6 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
7 Antenna Basics Ch. 4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
8 Popular Antennas. (Part 1) Ch. 5 Sect. 5.1 – 5.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
9 Popular Antennas. (Part 2) Ch. 5 Sect. 5.3 – 5.4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
10 Computer Aided Antenna Design and Analysis. (Part 1) Ch. 6 Sect. 6.1 – 6.2 – Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
11 Computer Aided Antenna Design and Analysis. (Part 2) Ch. 6 Sect. 6.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
12 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 1) Ch. 7 Sect. 7.1 7.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
13 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 2) Ch. 7 Sect. 7.3 7.4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
14 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 3) Ch. 7 Sect. 7.5 7.6 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
15 Special Topics: Mobile Antennas, Antenna Diversity and Human Body Effects. Ch. 8 Sect. 8.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
16 Selection of Antenna Simulation Software on the Market Ch. 9 Sect. 9.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley

 

Dersin Kitabı Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
Diğer Kaynaklar C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed., John Wiley and Sons, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest