ME 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 202
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere malzemelerin sınıflandırılması ve yapısal özellikleri, reaksiyon kinetiği ve faz dönüşüm prensipleri ile ilgili bir temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kristal malzemeleri ve amorf malzemelerin farkını açıklayabileceklerdir.
  • Malzemelerin kristal yapılarını çizerek latis parametrelerini hesaplayabileceklerdir
  • Metalik, seramik ve polimerik yapılarda kusurları açıklayıp kusurlarla ilgili problemleri çözebileceklerdir.
  • Malzemelerin mekanik özelliklerini açıklayabileceklerdir.
Tanımı Kristal yapılar, Difraksiyon, polimer kimyası, yapisal kusurlar, difüzyon, kırılım, faz diyagramları, faz dönüşümleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 1
2 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 3
3 Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapılar, Hacim Merkezli Kristal Yapılar, Hekzagonal Sıkı Paket Kristal Yapılar, Seramik Kristal Yapılar Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 4
4 Difraksiyon, Bragg Kanunu Difraktometre Teknikleri, Hidrokarbonlar, Polimerler, Polimer Kimyası Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 4 Bölüm 5 – Ders Kitabı
5 Metallerde Noktasal Kusurlar, Seramiklerde Noktasal Kusurlar, Polimerlerde Noktasal Kusurlar Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.Bölüm 6
6 Mikroskobik Teknikler, Difüzyon Mekanizmaları, Zamana Bağlı Olmayan Difüsyon, Zamana Bağlı Olan Difüzyon, Yarı İletken Malzemelerde Difüzyon, İonik ve Polimerik Malzemelerde Difüzyon Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 6 – Ders Kitabı Bölüm 7– Ders Kitabı
7 Gerilme, Şekil Değiştirme, Elastik Deformasyon, Plastik Deformasyon, Sertlik Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 8
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Tasarım ve Güvenlik Faktörleri, Dislokasyon, Plastik Deformasyonlar, Kayan Sistemler, Polikristal Malzemelerde Deformasyon Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 8 ve Bölüm 9
10 Metallerde Güçlendirme Mekanizmaları, Yeniden Kristalleşme, Tane Büyümesi, Kırılma Prensipleri, Sürekli Kırılma, Gevrek Kırılma, Kırılma Mekanizmasının Prensipleri Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 9
11 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 10
12 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 10
13 Tekrar
14 Tekrar
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı

Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.

Diğer Kaynaklar

Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 4E, McGraw-Hill, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
1
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest