ME 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzemelerin Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 208
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  ME 205 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 201 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı - Mukavemetin temel kavramlarını ve prensiplerini öğretme. - Çeşitli yükler altındaki mekanik elemanları analiz edebilme ve gerilim ve şekil değiştirmelerini hesaplayabilme. - Makine elemanlarının ve mekanik sistemlerin tasarımı için sağlam bir altyapı oluşturma.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çekme ve basma kuvvetleri altında bulunan elemanlarda gerilim ve gerinimleri hesaplayabilme.
  • Burulmaya bağlı kesme gerilimi ve şekil değiştirme.
  • Kirişlerin bükülmelerini hesaplayabilme.
  • Burulmaya bağlı kesme gerilimini ve şekil değiştirmeleri
  • Burulmaya bağlı kesme gerilimini ve şekil değiştirmeleri hesaplayabilme.
  • Statik olarak çözümsüz elemanlarda iç kuvvetleri ve şekil değiştirmeleri hesaplayabilme.
  • Mohr dairesi kullanarak asal gerilmeleri hesaplayabilme.
  • Enerji metodu ile mekanik parçaların eğilmelerini ve sehimlerini hesaplayabilme.
  • Merkezcil yükler altında kolonların bükülmesini hesaplayabilme.
Tanımı Gerilme kavramları; normal ve kesme gerilmeleri, taşıma gerilmesi, gerinim. Emniyet faktörü ve gerilim yoğunlaşması. Basit yüklemelerde gerilim ve gerinim; çekme, burulma ve eğilme. Termal gerilmeler. Kirişlerin bükülmeleri ve üst üste gelme ilkesi. Statik olarak çözümsüz elemanlar. Birleşik gerilimler. Mohr dairesi, burkulma ve enerji yöntemleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Gerilim ve gerinim kavramları Bölüm 1
2 Eksenel gerilim ve gerinim Bölüm 2
3 Eksenel gerilim ve gerinim Bölüm 2
4 Burulma Bölüm 3
5 Burulma Bölüm 3
6 Eğilme Bölüm 4
7 Kirişlerin eğilme için analizi ve tasarımı Bölüm 5
8 Kirişlerde ve ince duvarlı silindirlerde kayma gerilimi Bölüm 6
9 Kirişlerde ve ince duvarlı silindirlerde kayma gerilimi Bölüm 6
10 Gerilim ve gerinim dönüşümleri Bölüm 7
11 Gerilim ve gerinim dönüşümleri Bölüm 7
12 Kirişlerin bükülmeleri Bölüm 9
13 Kolonlar Bölüm 10
14 Enerji yöntemleri Bölüm 11
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Mechanics of Materials, 5th Edition, Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek, McGraw-Hill,

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest