PHYS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik II: Elektromagnetizma ve Optik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 102
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Elektrostatik ; elektrik yükü, Kulomb yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji; elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası; Manyetik malzeme; Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası gibi elektromanyetiğin temel konularında öğrencileri belli bir bilgi düzeyine getirmektir. Ayrıca Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; dalgaların yansıma, kırılma ve girişimi; Huygen ilkesi; elektromanyetik dağılma gibi optiğin temel ilkelerini öğrencilere tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik kuramının temel ilkelerini kavramış olmak;
  • Kulomb yasası, Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji kavramlarını kapsamlı bir şekilde anlamış olmak;
  • Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası, Biot-Savart yasası gibi kavramları öğrenmek;
  • Zamanla-değişen alanlar ve Faraday indükleme yasasının uygulandığı alanlar hakkında bilgi sahibi olmak;
  • Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, ve Snel Yasası gibi kavramları Optik alanındaki problemlere uygulayabilecek düzeye erişmiş olmak;
  • Optik alanında Yansıma, kırılma; Girişim ve Huygen İlkesi gibi kavramları anlamak ve bunların uygulamalardaki önemini idrak etmiş olmak;
Tanımı Elektromanyetik ve Optiğe giriş. ve elektrostatiğe giriş; elektrik yükü, Kulomb Yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji. Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası. Manyetik malzeme. Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası. Optik: Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; Yansıma ve kırılma; Girişim; Huygen İlkesi; elektromanyetik dağılma ve ızgaralar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik Yükü ve Alanı / Electric Charge and Electric Field, Kısım 21. Bölümler 111 / Chapter 21. Sections 111. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
2 Gauss Yasası / Gauss's Law, Kısım 22. Bölümler 14. / Chapter 3. Sections 14. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
3 Elektrik Potansiyel / Electric Potential, Kısım 23. Bölümler 18. / Chapter 23. Sections 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
4 Sığa, Dielektrik Malzeme / Capacitance, Dielectrics, Molecular Description of Dielectrics, Kısım 24. Bölümler 12. / Chapter 24. Sections 12. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
5 Kapasitörler Seri ve Paralel Bağlama; Elektrik Enerji Depolanması / Capacitors in Series and Parallel, Electric Energy Storage; Electric Currents; Current Density and Drift Velocity, Kısım 2425. Bölümler 34/12. / Chapter 2425. Sections 34/12. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
6 Ohm Yasası, Dirençler, Elektrik Güç / Ohm's Law: Resistance and Resistors; Electric Power; Electromotive Force, Kirchhoff's Rules; RC Circuits, Kısım 2526. Bölümler 36. / 13. Chapter 2526. Sections 36. / 13. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
7 Magnetizma, Elektrik Akımı üzerindeki Kuvvet / Magnetism, Force on an Electric Current and on a Moving Electric Charge in a Magnetic Field: Lorentz Force Law; Magnetic Dipole Moment Kısım 27. Bölümler 15. / Chapter 27. Sections 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
8 Manyetik Alan Kaynakları, Amperé Yasası / Sources of Magnetic Field, Ampere's Law, Kısım 28. Bölümler 15. / Chapter 28. Sections 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
9 Bio Savar Yasası, Manyetik Malzeme / BiotSavart Law / Magnetic Materials Kısım 28. Bölümler 610. / Chapter 28. Sections 610. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
10 Electromagnetic Induction and Faraday's Law, Kısım 29. Bölümler 17. / Chapter 29. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
11 Inductance; Energy Stored in a Magnetic Field; LR Circuits, LC Circuits and Electromagnetic Oscillations, LRC Circuits, Kısım 3031. Bölümler 16. / Chapter 3031. Sections 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
12 Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves, Kısım 32. Bölümler 17. / Chapter 32. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221,
13 Light: Reflection and Refraction, Snell's Law, Total Internal Reflection; Fiber Optics, Kısım 33. Bölümler 17. / Chapter 33. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
14 Wave Nature of Light; Interference; Huygens' principle, Kısım 16. Bölümler 35. / Chapter 35. Sections 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
15 Dönemin Genel Tekrarı Bölümler 21-35 Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, ©2008, AddisonWesley, Published: 08/27/2008, ISBN10: 0136139221 | ISBN13: 9780136139225
Diğer Kaynaklar

University Physics with Modern Physics with Mastering Physics™, 12/E, Young & Freedman ©2008, AddisonWesley, Published:03/23/2007,ISBN10: 080532187X, ISBN13: 9780805321876 Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics and Mastering Physics™, 2/E, Knight, ©2008, AddisonWesley, Published:10/09/2007, ISBN10: 0321513339, ISBN13: 9780321513335

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest