ME 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknik Resim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 203
Güz
1
4
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı - Mühendislik çizimlerini okuyabilme ve hazırlayabilme yeteneği verme. -Makine parçalarını tanıyabilme yeteneği verme. - Standart makine elemanlarını tanıtabilme. - Makine parçalarının üzerlerindeki özellikleri tanıyarak imalat sürecini planlayabilme becerisini kazandırmak. - Montaj resimlerini hazırlayabilme yeteneğini verme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik çizimlerini okuyabilme.
  • Mühendislik çizimlerini hazırlayabilme.
  • Makine parçalarını tanıyabilme.
  • Standart makine elemanlarını tanıyabilme.
  • Makine parçalarının imalat sürecini planlayabilme.
  • Montaj resimlerini hazırlayabilme.
  • Toleransları ve yüzey kalitesi kavramlarını anlayabilme.
  • Bilgisayar Destekli tasarım (CAD) yazılımlarını kullanabilme.
Tanımı Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izometrik ve oblik izdüşümü ve kesit alma, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı kavramlarına giriş, mühendislik tasarımı çizimleri ve makina elemanları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik Resme Giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
2 Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemleri, Yazılımları ve Geometrik Çizimler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
3 İzdüşüm ve Görünüşler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
4 Kesit Görünüşler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
5 Yardımcı ve Ayrıntılı Görüntüleme Teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
6 Ölçülendirme ve Açıklamalar Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
7 Üç Boyutlu Tasarım ve Üç Boyutta Çizimleri Hazırlama Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
8 Katı Modelleme ve Özellik Oluşturma Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
9 Katı Modelleme ve Özellik Oluşturma Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
10 Montaj Resimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
11 Üç Boyutlu Parçaları Ayrıntılı Çizim Resİmlerine Aktarma Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
12 İzometrik Çizimler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
13 Bağlama Elemanları, Toleranslar ve Geçmeler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
14 Dönemin gözden geçirilmesi.
15 Dönemin gözden geçirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi.

 

Dersin Kitabı

- Technical Drawing, Frederick E. Giesecke, Alva Mitchell, Henry C. Spencer, Ivan Leroy  - Hill, John Thomas Dygdon, James E. Novak, Shawna D. Lockhart, Prentice Hall; 13 edition, 2008. - Ders web- sitesi- ders notları

Diğer Kaynaklar

- F.E. Geisecke, A.M. Mitchell, H.C. Spencer et al., Modern Graphics Communication, 2nd edition, Prentice Hall, 2001. - T.E. French, C.J.Vierck, R.J. Foster Engineering Drawing and Graphic Technology, 14th edition, McGraw-Hill 1993

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
15
15
Ödev
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
15
3
Ödev
15
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
167

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest