ME 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 206
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  ME 205 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Parçacık, parçacık sistemleri ve katı cisimlerin kinematiğini ve kinetiğini anlatmak, mekanizma ve makinaların kinematik ve kinetik amaçlı matematik modellerini kurma becerisi vermek, katı cisimlerden oluşan sistemlere iş-enerji ve darbe-momentum kavramlarını uygulama becerisi kazandırma.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı koordinat sistemlerinde parçacıkların üç boyutlu hareketini analiz edebileceklerdir.
  • Kuvvet ve ivme arasındaki anlık ilişkiye Newton’un ikinci yasasını uygulayabileceklerdir.
  • İş-enerji ve darbe-momentum prensiplerini parçacıklar için uygulayabileceklerdir.
  • Enerjinin ve momentumun korunumu ilkelerini anlayarak ve kinetik problemlere uygulayabileceklerdir.
  • İş-enerji, darbe-momentum ve Newton’un ikinci yasasının uzantılarını parçacıklardan oluşan sistemlere uygulayabileceklerdir.
  • Parçacıkların düzlemsel hareketinin kinematik analizlerini yapabileceklerdir.
  • İki ve üç boyutta katı cisimlerin açısal hareketini analiz edebileceklerdir.
Tanımı Parçacıkların ve parçacık sistemlerinin kinematiği ve kinetiği. Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği ve kinetiği. Katı cisimlerin üç boyutlu kinematiği. Newton’un ikinci yasası. Hareket denklemi. İş ve enerjinin ilkeleri. Darbe ve momentumun ilkeleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve temel kavramlar Bölüm 1
2 Parçacık ve parçacık sistemlerinin kinematiği Bölüm 2
3 Parçacık ve parçacık sistemlerinin kinematiği Bölüm 2
4 Parçacık kinetiği Bölüm 3
5 Parçacık sistemlerinin kinetiği Bölüm 4
6 Katı cisimlerin kinematiği (Düzlemsel) Bölüm 5
7 Katı cisimlerin kinematiği (Düzlemsel) Bölüm 5
8 Katı cisimlerin kinematiği – düzlemsel hareket Bölüm 6
9 Katı cisimlerin kinematiği – düzlemsel hareket Bölüm 6
10 Katı cisimlerin kinetiği; hareket denklemleri, ötelenme ve dönme Bölüm 7
11 Katı cisimlerin kinetiği; hareket denklemleri, ötelenme ve dönme Bölüm 7
12 Newton’un ikinci kanunu ve hareket denklemi Ders notları
13 İş ve enerji Ders notları
14 Darbe ve momentumun ilkeleri Ders notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

J.L. Meriam, L.G.  Kraige, 1998, Engineering Mechanics, Dynamics, WILEY.

Diğer Kaynaklar

F.P. Beer, E.R. Johnston, Vector Mechanics For Engineers: Dynamics, MCGRAW-HILL.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest