Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Aerodinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 301
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı \\nBu ders düşük hız aerodinamiğinin temel ilkelerini ifade etmeyi, özellikle viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz akışı anlatmayı, aerodinamik tasarımın temel kademelerinde kullanılan yaygın yöntemlerden bahsetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca haftalık olarak verilen ödevler ile öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aerodinamiğin önemini açıklayabilecektir.
  • Aerodinamik kuvvet ve momentler ile katsayılar hakkında temel bilgileri tanımlayabilecektir.
  • Korunum yasalarına dayalı olarak akışı modelleyebilecektir.
  • Taşıma kuvvetinin üretimini açıklayabilecektir.
  • Silindir ve kanat profili gibi temel aerodinamik şekilleri karşılaştırabilecektir.
  • Taşıyıcı yüzey ve kanat kuramını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Aerodinamik dersi viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz akışa ait kuramsal ve uygulama bazlı hususlar ile bazı hesaplama yöntemlerini içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aerodinamik: dersi tanıtıcı bazı hususlar, aerodinamik kuvvet ve momentler, aerodinamik katsayılar, boyut analizi be Buckingham Pi kuramı. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 1
2 Aerodinamik: dersi tanıtıcı bazı hususlar; akış benzerliği, akış tipleri. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 1
3 Aerodinamik: bazı temel ilkeler ve denklemler; yöney işlemlerinin gözden geçirilmesi, entegraller, akışkan modelleri, kontrol hacmi ve akışkan elemanı. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 2
4 Aerodinamik: bazı temel ilkeler ve denklemler; kütlenin, momentumun ve enerjinin korunumu ilkelerini içeren korunum yasaları. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 2.
5 Aerodinamik: bazı temel ilkeler ve denklemler; akış paternleri, vortisite, sirkülasyon, hız potansiyeli ve akım fonksiyonları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği bazlı bazı sayısal çözüm yönleri ile ilgili özet bilgiler. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 2.
6 Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akışın temelleri: Bernoulli denklemi, kanal dâhilinde sıkıştırılamaz akış, pitot tüpü, basınç katsayısı kavramı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 3.
7 Birinci ara sınav
8 Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akışın temelleri: irrotasyonel, sıkıştırılamaz akış için yönetici denklemler, Laplace denklemi, uniform akış, kaynak akışı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 3.
9 Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akışın temelleri:duble akışı, girdap akışı, Kutta-Joukowski kuramı ve taşımanın üretimi, panel yöntemleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 4.
10 Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akış; profil geometrisi ve karakteristikleri, girdap yayılımı, Kutta şartı, Kelvin’in sirkülasyon kuramı. i Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 4.
11 Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akış; klasik ince profil kuramı, aerodinamik merkez, çağdaş düşük hız profilleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 4.
12 Sonlu kanat etrafındaki sıkıştırılamaz akış, indüklenmiş sürükleme, vorteks flamenti, Biot-Savart yasası ve Helmholtz teoremleri Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 5.
13 Sonlu kanat etrafında sıkıştırılamaz akış: Prandtl’a ait klasik taşıyıcı çizgi kuramı, sayısal doğrusal olmayan taşıyıcı çizgi yöntemi, tasıyıcı yüzey kuramı ve girdap latis sayısal metodu. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 5.
14 Taşıyıcı çizgi teorisi, eliptik taşıma dağılımı Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 6
15 Bilgisayar uygulaması: iki boyutlu kanat profili etrafındaki akışın potansiyel akış yaklaşımı ile çözümü. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0.
16 Final

 

Ders Kitabı

Fundamentals of Aerodynamics. J. D.  Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aerodynamics for Engineering Students, E. L. Houghton and P. W. Carpenter, Butterworth Heinemann, ISBN 0 7506 5111 3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.