Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uçuş Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 304
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ME 206 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
ve AE 301 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uçuş mekaniği Newton yasalarının hava aracı yörünge/performans hesaplamalarına, kararlılık ve aerodinamik kontrol çalışmalarına uygulanması niteliğindedir. Uçuş mekaniği havacılık bilimlerinde ayrı bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Nitekim disiplin kapsamında yörünge analizi ve hareket denklemleri, kabul edilebilir yaklaşımlar ve harekete ait yaklaşık çözüm teknikleri ele alınmaktadır. Yörünge analizi hava aracına ait kat edilen mesafe, zaman ve yakıt tüketimi gibi verilerin elde edilmesinde kullanılan denklemleri ve algoritmaları kapsamaktadır. Ders kapsamında öncelikli olarak performans hesaplamalarına ait temel ilkeler belirtilmekte ve verilen haftalık ödevler sayesinde bilgi altyapısı güçlendirilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uçan bir hava aracının yörünge analizlerini açıklayabilecektir.
  • Üç boyutlu ortamda kullanılan hareket denklemlerini çözebilecektir.
  • Hava aracının kalkış performans değerlerini hesaplayabilecektir.
  • Hava aracının tırmanma performans değerlerini hesaplayabilecektir.
  • Hava aracının seyir, alçalma ve iniş performans değerlerini belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Uçuş Mekaniği dersi hava aracının hareketinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle yörünge analizine, akabinde de performans konularına, ayrıca belirtilen hususlarla ilgili hesaplamalara değinilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hava Araçları ve Performanslarının Değerlendirilmesi, Kısa Tarihçe. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 1.
2 Hava Araçları Aerodinamiği: Sürükleme Poları; Aerodinamik Kuvvetlerin Kaynağı, Aerodinamik Katsayılar, Aerodinamik Merkez. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 2
3 Hava Araçları Aerodinamiği: Sürükleme Poları; NACA Profil Tanımlamaları, Taşıma ve Sürükleme Yapılanması, Sürükleme Poları, Tarihsel Not: Sürükleme Polarının Doğuşu. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 2
4 Bazı İtki Sistemi Karakteristikleri; İtki ve Verimlilik, Pervaneli Motorlar, Turbojet Motoru. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 3
5 Bazı İtki Sistemi Karakteristikleri; Turbofan Motoru, Turboprop Motoru, Artyanma Sistemleri ve Yakıt Tüketimi Üzerine Değerlendirmeler. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 3
6 Hareket Denklemleri. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 4
7 Birinci ara sınav
8 Hava Aracı Performansı: Daimi Uçuş; Daimi Uçuş İçin Hareket Denklemleri, Düz Uçuş, İtki İhtiyacı (Sürükleme), Temel Parametreler, İtki-Ağırlık Oranı, Kanat Yüklemesi, Sürükleme Poları, Taşıma-Sürükleme Oranı, Hava Aracı Azami Hızı ve İtki. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 5
9 Hava Aracı Performansı: Daimi Uçuş; Güç Gereksinimi, Azami Hız ve Güç, Azami Hız Üzerine Iraksak Sürükleme Artışı Etkisi, Asgari Hız, Toptanayrılma ve Taşımayı Artırıcı Sistemler. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 5
10 Hava Aracı Performansı: Daimi Uçuş; Tırmanma Oranı, Servis ve Mutlak Tavan, Tırmanma Süresi. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 5
11 Hava Aracı Performansı: Daimi Uçuş; Menzil, Havada Kalış Süresi, Menzil ve Havada Kalış Süresine Dair Genel Değerlendirmeler. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 6
12 Hava Aracı Performansı: İvmeli Uçuş; Seviye Dönüşü, Burun-Yukarı ve Burun-Aşağı Manevralar. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 6
13 Hava Aracı Performansı: İvmeli Uçuş; Yüksek Yük Faktörlerinde Kısıt Durumu, V-n Diyagramı. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 6
14 Hava Aracı Performansı: İvmeli Uçuş; Enerji Yaklaşımları, İvmeli Tırmanma Oranı, Kalkış Performansı, İniş Performansı. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 6
15 Genel Tekrar. Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, Ch. 6
16 Final

 

Ders Kitabı

Aircraft Performance and Design, John D. Anderson, Mc-Graw-Hill Company, ISBN-13:978-0-07-070245-5. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Fundamentals of Airplane Flight Mechanics, David G. Hull. Springer-Verlag Berlin, ISBN 103-540-46571-5

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
3.20
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.