Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Otomatik Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 305
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı otomatik kontrolün temel kavramlarını, prensiplerini, tanımlarını, transfer fonksiyonlarını, zaman bölgesinde analiz ve kararlılık belirleme yöntemlerini aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Otomatik Kontrol ün temel kavram ve prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Çeşitli dinamik sistemleri (mekanik, elektrik, vs.) ifade edebilecektir.
  • Dinamik sistemin transfer fonksiyonlarını ve durum uzayı modellerini elde edebilecektir.
  • Açık döngülü ve kapalı döngülü kontrol sistemlerini tanımlayabilecektir.
  • Doğrusal sistemlerin kararlılığını analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Dersi oluşturan konu başlıkları; Kontrol prensipleri, açık çevrim sistemler, kapalı çevrim sistemler, Laplace dönüşüm metodu, Laplace dönüşümünün özellikleri, transfer fonksiyonları ve blok diyagramları, işaret akış grafikleri, kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi, birinci mertebeden sistemler, ikinci mertebeden sistemler, sistemlerin zaman yanıtları, sistemlerin kararlı hal hatası, doğrusal geri beslemeli kontrol sistemlerinin kararlılık analizi, kararlılık kavramı, Routh Hurwitz kararlılık kriteri, köklerin yer eğrisi kavramı, köklerin yer eğrisi yöntemi ve çizme işlemleridir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomatik kontrol sistemlerine giriş Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 1
2 Kontrol prensipleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 2
3 Laplace dönüşüm yöntemi Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 3
4 Laplace dönüşüm yönteminin özellikleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 3
5 Sistemlerin transfer fonksiyonları Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 4
6 Kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 5
7 Birinci ara sınav
8 Birinci ve ikinci mertebeden sistemler. Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 7
9 Sistemlerin sürekli hal hatası Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 8
10 Sistemlerin zaman yanıtları Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 9
11 Sistemlerin zaman yanıtlarının özellikleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 10
12 Doğrusal sistemlerin kararlılık analizi Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 11
13 Routh Hurwitz yöntemi. Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 12
14 Routh Hurwitz yönteminin özellikleri Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, Ch 13
15 İkinci ara sınav
16 Final

 

Ders Kitabı Katsuhiko Ogata, 2008, Modern Control Engineering, Fourth Edition,, Prentice Hall, New Jersey, ISBN:0 13 043245
Önerilen Okumalar/Materyaller Benjamin, C. Kuo (Çev. Prof. Dr. Atilla Bir), 2008, Otomatik Kontrol Sistemleri, Literatür Yayınları, Istanbul, ISBN:975

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
96
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
2
4
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.