Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yüksek Hız Aerodinamiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 306
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  AE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders yüksek hız aerodinamiğinin temel ilkelerini anlatmayı, bu meyanda sıkıştırılabilir akışı, normal ve eğik şok dalgalarını, ses üstü ve sesin çoküstü akışları öğretmeyi ve verilen haftalık ödevler sayesinde bilgi altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aerodinamikte sıkıştırılabilirlik etkilerinin önemini açıklayabilecektir.
  • Şok dalgalarını tanımlayabilecektir.
  • Doğrusallık kuramı sayesinde akış modeli geliştirebilecektir.
  • Ses civarı, ses üstü ve sesin çoküstü akışlarını açıklayabilecektir.
  • Viskozite ve etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Yüksek Hız Aerodinamiği dersi aerodinamik tasarım sürecinin anlaşılmasında önemli hususları içermekte olup, bu bağlamda özellikle sıkıştırılabilir akışın modellenmesi ve bazı hesaplama yöntemlerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sıkıştırılabilir akış: bazı temel hususlar, termodinamiğe kısa bir bakış, sıkıştırılabilir akışa ait yönetici denklemler. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 7.
2 Normal şok dalgaları, normal şok dalga denklemleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 8.
3 Ses hızı, sıkıştırılabilir akışta akış hızının ölçülmesi. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 8.
4 Eğik şok ve genişleme dalgaları, eğik şok bağıntıları, şok dalgası girişimleri ve yansımaları, Prandtl-Meyer genişleme dalgaları, şok dalgası genişleme kuramı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 9.
5 Lüle dâhilinde sıkıştırılabilir akış, difüzör ve rüzgâr tünelleri, sanki bir boyutlu akışa ait yönetici denklemler, lüle akışı, sesüstü rüzgâr tünelleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 10.
6 Kanat profili etrafında sesaltı sıkıştırılabilir akış, doğrusallık kuramı, doğrusal hız potansiyeli kuramı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 11.
7 Birinci ara sınav
8 Prandtl-Glauert sıkıştırılabilirlik düzeltmesi, Mach sayısı, ses duvarı, alan kuralı ve süper kritik kanat profilleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 11.
9 Doğrusallaştırılmış sesüstü akış; sesüstü basınç katsayısı denklemi ve sesüstü kanat profillerinde uygulanması. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 12.
10 Doğrusal olmayan sesüstü akış için sayısal yöntemlere giriş, karakteristik yöntemin temelleri, sesüstü lüle tasarımı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 13.
11 Sonlu farklar yöntemi, zamana bağlı teknikler ve sesüstü akışta küt cisimlere uygulanışı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 13.
12 Sesin çoküstü akışa ait bazı temel bilgiler, sesin çoküstü akışa ait şok dalgası bağıntıları. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 14.
13 Mach sayısından bağımsız olabilme olgusu, sesin çoküstü akışlarda HAD yöntemlerine dair bazı bilgiler. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 14.
14 Viskoza akışa ait temel ilkeler ve denklemler; viskozite ve termal iletim. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 15.
15 Navier-Stokes denklemleri, viskoz akışa ait enerji denklemi, benzerlik parametreleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 15.
16 Final

 

Ders Kitabı

Fundamentals of Aerodynamics. J. D.  Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aerodynamics for Engineering Students, E. L. Houghton and P. W. Carpenter, Butterworth Heinemann, ISBN 0 7506 5111 3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
128
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.