Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 352 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Plazması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 352
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı havacılık ve uzay mühendislerine uzay plazmasının basit konseptlerini anlatmak ve uzayda meydana gelen fiziksel olayları incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Plazmayı gaz gibi ele almak için gereken koşulları tanımlayabilecektir.
  • Elektrostatik elektromagnetik dalgaları sınıflandırabilecektir.
  • Bu dalgaların oluşumu için gereken fiziksel mekanizmaları belirleyebilecektir.
  • Plazma için denge ve denge dışı termodinamik koşulları belirleyebilecektir.
  • Denge durumunu inceleyip, önemli denge dışı plazma durumlarını sınıflandırabilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriğini ; karakteristik plazma parametreleri, tek parçacık hareketi, soğuk plazma içinde dalgalar, kinetik teori ve momentum eşitlikleri, magnetohidrodinamikleri, kesitlilik ve şok dalgaları, nonlineer efektler oluşturmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.1
2 Karakteristik plazma parametreleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.2 – Sections 2.1 – 2.4
3 Karakteristik plazma parametreleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.2 – Sections 2.5 – 2.8
4 Tek parçacık hareketi Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch3. – Sections: 3.1 – 3.4
5 Tek parçacık hareketi Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch3. – Sections: 3.5 – 3.8
6 Soğuk plazma içinde dalgalar Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 4 - Sections 4.1 – 4.2
7 Soğuk plazma içinde dalgalar Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 4 - Sections 4.3– 4.5
8 Kinetik teori ve momentum eşitlikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.5 – Sections: 5.1 – 5.4
9 Kinetik teori ve momentum eşitlikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch.5 – Sections: 5.5 – 5.7
10 Ara sınav I
11 Magnetohydrodinamikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 6 – Sections: 6.3 -6.5
12 Magnetohydrodinamikleri Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch. 6 – Sections: 6.5 -6.8
13 Kesitlilik ve şok dalgaları Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch7 – Sections: 7.1 – 7.2
14 Nonlineer efektler Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Ch7 – Sections 7.3
15 Ara sınav II
16 Final

 

Ders Kitabı Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, 1st Edition, by D. A. Gurnett and A. Bhattacharjee, 2010.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
8
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
2
4
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.