Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Aracı İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 404
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı uzay aracı ile yer istasyonu arasında elektromanyetik dalgalar ile haberleşmenin temel konularını öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşaret tayfını inceleyebilecektir.
  • Haberleşme alt sistemleri ile diğer uydu alt sistemleri arasındaki etkileşimi kavrayabilecektir.
  • Temel modülasyon tekniklerini inceleyebilecektir.
  • Elektromanyetik dalgaların oluşumunu ve yayılmasını belirleyebilecektir.
  • Temel anten sistemlerini tanımlayabilecektir.
  • Uzay aracı ile yer istasyonu arasındaki haberleşmenin link bütçesini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriği şu konu başlıklarından oluşmaktadır: Uydu Haberleşmesi ve Uydu Yörüngelerine Giriş, Uydu Alt Sistemleri, RF Bağlantısı, Bağlantı Sistemi Performansı, Yayılma Etkileri Modelleme ve Tahmini, Yağmur Sönümünü Azaltma, Bileşke Bağlantı, Uydu Çoklu Erişim, Mobil Uydu Kanalı, Pico ve Nano Sınıfı Uydu Haberleşme Sistemleri, SATCOM ve 5G entegrasyonu

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uydu İletişimine ve Uydu Yörüngeleri Giriş Ch.1,2 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
2 Uydu Alt Sistemleri Ch. 3 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
3 RF Bağlantısı Ch.4 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
4 Bağlantı Sistemi Performansı Ch.5 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
5 Yayılma Etkileri Modelleme ve Tahmini Ch.7 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
6 Yağmur Sönümünü Azaltma Ch. 8 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
7 Ara Sınav
8 Bileşik Bağlantı Ch.9 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
9 Uydu Çoklu Erişim Ch.10 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
10 Uydu Çoklu Erişim Ch.10 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
11 Mobil Uydu Kanalı Ch.11 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
12 Mobil Uydu Kanalı Ch.11 Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
13 Piko ve Nano Sınıf Uydu Haberleşme Sistemleri Ders Notları
14 Link Bütçesi,Gelişmiş Haberleşme Sistemleri Ders Notları
15 Dönem Tekrarı
16 Final

 

Ders Kitabı Louis J. Ippolito, Satellite Communications Systems Engineering, John Wiley &Sons Inc., 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller C. D. Brown, Elements of Spacecraft Design, AIAA Inc., 2006 (P. Fortescue, J. Stark, G. Swinerd, Spacecraft Systems Engineering, 3rd Ed. John Wiley &Sons Inc., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
22
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
1
4
4
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.