Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 405 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hava Aracı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 405
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  AE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kavramsal uçak tasarımı sürecinin temel ilkelerini anlatmayı, kavramsal tasarım aşamalarında kullanılan yaygın yöntemleri göstermeyi ve verilen haftalık ödevler ile dönem projesi sayesinde bilgi altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir uçağın hangi aşamalardan geçerek tasarlandığını, özellikle kavramsal tasarım aşamasını açıklayabilecektir.
  • Uçağın kavramsal tasarım aşamasına ait bilgilere sahip olacak ve boyutlandırma işlemlerini yapabilecektir.
  • Uçak konfigürasyonunu şekillendirebilecek ve eskiz çizimini gerçekleştirebilecektir.
  • Kanat profili ve geometrisi seçimine dair temel kavramları açıklayabilecektir.
  • Uçağa ait temel parça ve sistemleri tanımlayabilecektir.
  • Uçak performansı ve uçuş mekaniğine ait performans verilerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Hava Aracı Tasarımı dersi uçak tasarımı sürecinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Uçak tasarımının ana gayesi görev gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Ders sayesinde aerodinamik, yapı, itki, iniş takımları, performans, ve konfigürasyon görünümü hakkında bilgiler edinilecektir. Ayrıca ders tek-kişilik akrobasi uçağı ile hafif muharip uçak tasarım süreci örneklerini de kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım-ayrı bir disiplin, tasarım sürecini genel bir bakış, kavramsal tasarım meyanında boyutlandırma. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
2 Kanat profili ve geometrisi seçimi, kanat yüklemesi ve itki-ağırlık oranı. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
3 İlk boyutlandırma, konfigürasyon yapılandırması ve çizimi, konfigürasyon yapılandırmasında bazı önemli kabuller. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
4 Mürettebat bölgesi, yolcular ve paralı yük, itki ve yakıt sistemleri entegrasyonu. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
5 İniş takımları ve alt sistemleri. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
6 Aerodinamik. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
7 Birinci ara sınav
8 İtki sistemleri. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
9 Yapılar ve yükler, ağırlıklar. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
10 Stabilite, kontrol ve kumanda nitelikleri. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
11 Performans ve uçuş mekaniği. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
12 Maliyet analizi, boyutlandırma ve eniyileme süreci. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
13 Dikine içiş ve kalkış yapabilen uçak tasarımı. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
14 Kavramsal tasarım örneği: tek kişilik akrobasi uçağı. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
15 Kavramsal tasarım örneği: hafif muharip uçak. Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.
16 Final

 

Ders Kitabı

Daniel P. RAYMER, Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, published by AIAA, Inc., ISBN 0-930403-51-7.

Önerilen Okumalar/Materyaller

John D. Anderson, Aircraft Performance and Design, McGraw-Hill Publisher Company.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
2
18
36
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.