Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uçuş Dengesi ve Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 412
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  AE 304 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hava araçlarının güvenli ve ekonomik bir şekilde uçabilmesi için yapılarının kontrol edilebilir, manevra yaptırılabilir ve dengelenebilir olması gerekir. Ders kapsamında hava aracı tasarımına ait kontrol edilebilirlik, manevra yeteneği ve dengelenebilirlik hususları irdelenmektedir. Ayrıca verilen haftalık ödevler sayesinde bilgi altyapısının güçlendirilmesi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir hava aracının eksen sistemlerini ve eksen sistemleri arasındaki dönüşümleri tanımlayabilecektir.
  • Bir hava aracının statik ve dinamik kararlılık ve kontrol hususlarını tanımlayabilecektir.
  • Üç boyutlu ortamda dikkate alınan hareket denklemlerini tanımlayabilecektir.
  • Hareket denklemlerini kullanarak bir hava aracının transfer fonksiyonlarını elde edebilecekler.
  • Hava aracının performans değerlerini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Uçuş Kararlılığı ve Kontrol dersi hava aracının güvenli bir şekilde uçma hareketinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu kapsamda uçuşa elverişlilik talimnameleri, statik ve dinamik kararlılık ve kontrol konuları irdelenmekte ve temel hesaplama yöntemlerine değinilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eksen Sistemi ve Notasyonu Airplane Design, Jan Roskam, Part I and II: preliminary sizing of airplanes, configuration design, and integration of the propulsion system , Roskam Aviation and Engineering Corporation.
2 Eksen Sistemi ve Notasyonu Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.2.
3 Eksen Sistemi ve Notasyonu Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.2.
4 Statik Denge ve düzeltme Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.2.
5 Statik Denge ve düzeltme Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.3
6 Statik Denge ve düzeltme Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.3
7 Ara sınav
8 Hareket Denklemleri Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.4 and 5.
9 Hareket Denklemleri Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.5.
10 Hareket Denklemleri Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Ch.5.
11 Hareket Denklemleri Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Appendix A.
12 Dikey Hareket Dinamiği Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Appendix A.
13 Yatay Hareket Dinamiği Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Appendix B.
14 Manevra kabiliyeti Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Appendix B.
15 Stabilite Airplane Design, Jan Roskam, Part VII: Determination of stability, control, and performance characteristics, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Appendix B.
16 Final

 

Ders Kitabı

Flight Dynamics Principles 3rd Edition. Micheal V. Cook. Elsevier Aerospace Engineering Series., ISBN 978-0-08-098242-7

Önerilen Okumalar/Materyaller
Flight Stability and Automatic Control, Robert C. Nelson, ISBN 0-07-046273-9  
Dynamics of Flight Stability and Control, Bernard Etkin and Lloyd Duff Reid, ISBN 0-47 1-0341 8-5

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
19
19
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.