Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Aracı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yörünge mekaniğinin temel konularını tanıtmak, yere yakın ve yere özel yörüngeler ile ilgili temel bilgileri vermek, gezegenlerarası yörüngelerle ilgili temel hesaplar hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzay aracı görev kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Yörünge mekaniği ve itki sistemlerinin temel kavramlarını uzay aracı tasarımına uygulayabilecektir.
  • Yapı ve mekanizmalar, güç ve ısıl etkilerin temel kavramlarını uzayaracı tasarımına uygulayabilecektir.
  • • Uzay aracının haberleşme, komut ve veri yönetiminin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • • Bir uzay aracının tanımlanmış görevi doğrultusunda kavramsal tasarımını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriğini; bir sistem olarak uzay aracı, faydalı yükler ve görevler, uzay çevresi, yörünge mekaniği, tahrik sistemleri, fırlatma araçları, atmosfere giriş , yönelme ve kontrol , elektrik güç sistemleri, uzay araçlarının ısıl kontrolu., telekomünikasyon, komut ve veri yönetimi ile yer kontrolu.oluşturmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ch.1,2 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
2 Uzay aracı alt sistemleri Ch. 3,4 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
3 Yörünge koşulları Ch.4,5 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
4 Uzay ortamı Ch.5,6 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
5 İtki koşulları Ch.6,7 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
6 Yükseklik belirleme ve kontrol Ch. 8,9 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
7 Elektrik güç sistemleri Ch.14 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
8 Isıl kontrol Ch.15 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
9 Kumanda ve veri sistemleri Kumanda ve veri sistemleri
10 Proje I
11 Telekomünikasyon Ch.18 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
12 Fırlatma sistemleri ve lojistik Ch.19,20 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
13 Proje II
14 Uzay aracı operasyonu ve yer desteği Ch.21 Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003
15 Proje III
16 Final

 

Ders Kitabı

Elements of Spacecraft Design, Charles D Brown, AIAA Education Series, 2003 Space Mission Analysis and Design, James R. Wertz and Wiley, J. Larson, eds. ,1999, ISBN 978-1881883104

Önerilen Okumalar/Materyaller

Space Vehicle Design, Michael D. Griffin, James R. French, AIAA Education Series, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
96
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
3
11
33
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.