Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Insansız Hava Aracı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 416
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  AE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kapsamında değişik disiplinlerin ve sistemlerin bir bütününden oluşan İHA sistemlerinin sistematik doğası üzerinde durulacaktır. İHA sistemi içersinde bir parça gibi duran ancak diğer tüm sistem parçalarının belirleyici unsuru olan uçak yapısı en önemli unsurdur. Bu meyanda İHAlar insanlı uçak sistemleri ile büyük benzerlikler taşımasına rağmen ders kapsamında farklılıklara da değinilmektedir. İHAlar pek çok mühendislik disiplinini; örneğin aerodinamik, elektronik, ekonomi, malzeme, termodinamik, yapısal analiz gibi konuları içermekle beraber, ders kapsamında özellikle İHAların tasarım, geliştirme ve serviste kullanıma yönelik aşamalarında söz konusu disiplinlerin nasıl entegre edildiği üzerinde durulmaktadır. Dersin diğer bir hedefi de verilen haftalık ödevler ile dönem projesi sayesinde bilgi altyapısını güçlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin tarihini tartışabilecektir.
  • İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin tasarımında geçen kavramları tanımlayabilecektir.
  • İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin temel parçalarını sınıflandırabilecektir.
  • İHA’ların kara ve denizde kullanım alanlarını açıklayabilecektir.
  • İHA’ların havada kullanım alanlarını karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı İnsansız Hava Araçları (İHA) dersi İHA’ların anlaşılması meyanında önemli hususları içermekte olup, ders kapsamında özellikle İHA sistemleri ile kullanım gayelerine ve kısa da olsa tarihsel gelişimlerine değinilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsansız hava aracı sistemlerine giriş, İHA sistemleri evrimsel gelişim. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 1 & 28.
2 Sistem, aerodinamik ve konfigürasyon seçim ve tasarımına giriş. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 2 & 3.
3 Uçak tipleri ve karakteristikleri, tasarım standartları ve talimname hususları. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 4 & 5.
4 Gövde yapısı tasarımı husus ve radara yakalanmama hususu. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 6 & 7.
5 Paralı yük türleri, haberleşme gerekleri. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 8 & 9.
6 Kontrol ve kararlılık, seyrüsefer. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 10 & 11.
7 Ara sınav
8 Fırlatma ve kurtarma, kontrol istasyonları. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 12 & 13.
9 Destek teçhizatı, nakliye hususu. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 14 & 15.
10 Güvenilir tasarım, üretim için tasarım ve geliştirme. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 16 & 17.
11 Sistem geliştirme ve sertifikasyon hususları, sistemlerin yer testleri. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 18 & 19.
12 Sistemlerin uçuş testleri, servis denemeleri ve sertifikasyon işlemleri. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 20 & 21.
13 İHA sistemleri kullanım alanları, denizde kullanım. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 22 & 23.
14 Karada ve havada kullanım usulleri. Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 24 & 25.
15 Sivil kullanım, askeri ve ticari roller, İHAların geleceğine dair düşünceler Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0. Ch. 26 & 27.
16 Final

 

Ders Kitabı

Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development, and Deployment, Reg Austin, A John Wiley and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-05819-0.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 Designing Unmanned Aircraft Systems: A Comprehensive Approach,  Jay Gundlach, ISBN10: 1624102611

SMALL UNMANNED AIRCRAFT, Randal W. Beard and Timothy W. Mclain, ISBN 978-0-691-14921-9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.