Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nano Cihazların Uzay Mühendisliğinde Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 420
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, piko-uydular gibi yeni nesil küçük uzay aracındaki uygulamalara özellikle dikkat ederek nano ölçekte çeşitli etkileşimlerin karşılıklı etkileşimi ile sağlanan geniş bir cihaz grubunu keşfetmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Nano cihazların hem performansını hem de sınırlamalarını belirleyen, nano aktivasyon ve aşındırma gibi etkileşimleri tanımlayabilecektir.
 • Dielektrik fonksiyon, yüzey pürüzlülüğü ve geometri gibi yüzeyler arasındaki dağılım kuvvetlerinin davranışının ayrıntılarını belirleyen fiziksel parametreleri tanımlayabilecektir.
 • Nano ölçekte bu etkileşimlerden yararlanmak için dağılım kuvvetlerinin cihaz tasarımında etkisini hesaplayabilecektir.
 • Uygulanabilir işletim rejimlerinde dağılım kuvvetlerini hesaplamak üzere malzeme dielektrik özelliklerini kullanabilecektir.
 • Piko-uydu mimarilerinde anahtar rol oynayan çeşitli nano cihazları ve nano yapıları doğru şekilde modellemek için modern analitik ve sayısal hesaplama tekniklerini programlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, daha karmaşık kuantum elektrodinamik Casimir kuvvetlerinin varlığına ışık tutmak için tamamen klasik akustik Casimir kuvvetlerini dikkate almak gibi, dağılım kuvvetlerinin varlığını gerekçelendirmek için çeşitli pedagojik stratejiler kullanır. Ayrıca, son derece basitleştirilmiş yarı klasik modeller benimsenerek, aşırı karmaşık muhakemeden kaçınırken doğru tahminlere yol açar. Esnek, dispersiyon ve elektrostatik kuvvetlerin birleşik etkisi altındaki nano cihazların davranışı, basit ama güçlü topaklanmış parametre modelleri aracılığıyla tartışılmaktadır. Nanoteknolojideki dağılma kuvvetlerinin uygulamalarının teknolojik gösterimleri, devam eden uzay aracı minyatürleştirmesinin mevcut bağlamına yerleştirilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Feynman’ın "Altta Bol Oda Var" filmindeki pekmezinden MEMS / NEMS'e, çok temel kuantum mekaniği; van der Waals kuvvetleri ve Casimir kuvvetleri, atomlar arası kuvvetler için klasik ve yarı klasik modeller. R. P. Feynman, There's plenty of room at the bottom, 1, 60-66 (1992). A. Larraza, The force between two parallel rigid plates due to the radiation pressure of broadband noise: An acoustic Casimir effect, J. Acoust. Soc. Am., 103, 2267-2272 (1998). P. W. Milonni, Radiation pressure from the vacuum: Physical interpretation of the Casimir force, Phys. Rev. A, 38, 1621-1623 (1988).
2 Dağılım kuvvetleri: Johansson bloklarından geko yapıştırıcısına; uzayda nanoteknoloji uygulamalarına örnekler; sensörler, elektronik, robotik, enerji. J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Elsevier, Amsterdam, 2011). ISBN: 9780123919274. L. Spruch, Retarded, or Casimir, Long-Range Potentials, Phys. Today, 39, 37-45 (1986).
3 Aşındırma; Maxwell denklemleri; dielektriklerle dispersiyon kuvvetleri. Lifshitz teorisine giriş. Yakınlık teoremi; klasik deneyler E. Buks et al., Metastability and the Casimir effect in micromechanical systems, EPL, 57, 220-226 (2001). H. B. G. Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetenshap, 51, 793-795 (1948). W. Arnold et al., Influence of optical absorption on the Van der Waals interaction between solids, Phys. Rev. B, 19, 6049-6056 (1980).
4 Dağılım kuvvetleri ile elektrodinamik NEMS modellemesi J. G. Maclay et al., The anharmonic Casimir oscillator (ACO) - the Casimir effect in a model microelectromechanical system, J Microelectromech. Sys.,4, 193-205 (1995). J. A. Pelesko and D. H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS (Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2003). ISBN: 978-1584883067.
5 Saturn V'den gram sınıfı uzay aracına doğru H. Helvajian, MEMS, Microengineering and Aerospace Systems, 30th Fluid Dynamics Conference, Fluid Dynamics and Co-located Conferences, AIAA 99-3802 (1999). J. A. Pelesko and D. H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS (Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2003). ISBN: 978-1584883067.
6 Nano sensörler ve nano aktüatörler: AFM ve Ataletsel navigasyon G. Binnig et al., Atomic force microscope, Phys. Rev. Lett., 56, 930-933 (1986). K. E. Drexler, Nanosystems (John Wiley & Sons, Inc. New York, 1992). J. A. Pelesko and D. H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS (Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2003). ISBN: 978-1584883067.
7 Dağılım kuvveti modülasyonu nano motorlar: aydınlatma W. Arnold et al., Influence of optical absorption on the Van der Waals interaction between solids, Phys. Rev. B, 19, 6049-6056 (1980). K. E. Drexler, Nanosystems (John Wiley & Sons, Inc. New York, 1992).
8 Dağılım kuvveti manipülasyonu: geometri, orta ve spektrum A. Larraza, The force between two parallel rigid plates due to the radiation pressure of broadband noise: An acoustic Casimir effect, J. Acoust. Soc. Am., 103, 2267-2272 (1998).
9 Nano osilatörler ve parametrik yükselticiler J. A. Pelesko and D. H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS (Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2003). ISBN: 978-1584883067.
10 02 Aralık Arasınav 1/Proje 1
11 Nanotüpler ve NRAM J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Elsevier, Amsterdam, 2011). ISBN: 9780123919274. K. E. Drexler, Nanosystems (John Wiley & Sons, Inc. New York, 1992).
12 23 Aralık Proje 2
13 Nanotüp osilatörleri, enerji depolama ve gelecek J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Elsevier, Amsterdam, 2011). ISBN: 9780123919274. K. E. Drexler, Nanosystems (John Wiley & Sons, Inc. New York, 1992).
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 13 Ocak Proje 3
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
 • W. Arnold et al., Influence of optical absorption on the Van der Waals interaction between solids, Phys. Rev. B,  19, 6049-6056 (1980).
 • G. Binnig et al., Atomic force microscope, Phys. Rev. Lett., 56, 930-933 (1986).
 • E. Buks et al., Metastability and the Casimir effect in micromechanical systems, EPL, 57, 220-226 (2001).
 • H. B. G. Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetenshap, 51, 793-795 (1948).
 • K. E. Drexler, Nanosystems (John Wiley & Sons, Inc. New York, 1992).
 • R. P. Feynman, There's plenty of room at the bottom, 1, 60-66 (1992).
 • H. Helvajian, MEMS, Microengineering and Aerospace Systems, 30th Fluid Dynamics Conference, Fluid Dynamics and Co-located Conferences, AIAA 99-3802 (1999).
 • J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Elsevier, Amsterdam, 2011).
 • Larraza, The force between two parallel rigid plates due to the radiation pressure of broadband noise: An acoustic Casimir effect, J. Acoust. Soc. Am., 103, 2267-2272 (1998).
 • P. W. Milonni, Radiation pressure from the vacuum: Physical interpretation of the Casimir force, Phys. Rev. A, 38, 1621-1623 (1988).
 • J. G. Maclay et al., The anharmonic Casimir oscillator (ACO) - the Casimir effect in a model microelectromechanical system, J Microelectromech. Sys.,4, 193-205 (1995).
 • J. A. Pelesko and D. H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS (Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2003).
 • L. Spruch, Retarded, or Casimir, Long-Range Potentials, Phys. Today, 39, 37-45 (1986).
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
3
14
42
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.