Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 423 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Antenlere Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 423
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  AE 322 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencileri anten parametreleri; elektromanyetik dalga kutuplaşması; temel anten tipleri, çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler; anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı, anten ölçümleri; Friis ve radar denklemleri; ısıl ışıma, anten ısısı, mikrodalgalar ve edilgen uzağı algılama gibi konularda temel bilgi seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dalga denklemlerinin ve vector Potansiyellerini türetebilecektir.
  • Radyasyon fiziğini ve Elektromanyetik alanların nasıl oluştuğunu açıklayabilecektir.
  • Anten fonksiyonlarını, geometrisi, band genişiğini vb. tanımlayabilecektir.
  • Anten temellerini, kısa dipole, anten radyasyon karakteristileri ve Friss transmisyon formülünü tanımlayabilecektir.
  • Farklı uzay bölgeleri ve bunların temel farkları karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Anten parametreleri ve temel özellikleri. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Temel anten tipleri: çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler. Anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı,anten ölçümleri. Friis ve radar denklemleri. Isıl ışıma, anten ısısı, mikrodalga edilgen uzağı algılama.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction. A Short History of Antennas, Radio Systems and Antennas, Necessary Mathematics. Ch. 1 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
2 Basics of Electromagnetics, Electric Field, Magnetic Field, Maxwell’s Equations, Boundary Conditions. Ch. 1 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
3 Circuit Concepts and Transmission Lines. (Part 1) Ch. 2, Sect., 2.12.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
4 Circuit Concepts and Transmission Lines.(Part 2) Ch. 2, Sect., 2.42.5 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
5 Field Concepts and Radiowaves. – (Part 1) Ch. 3, Sect. 3.1 – 3.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
6 Field Concepts and Radiowaves. – (Part 2) Ch. 3, Sect. 3.4 – 3.6 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
7 Antenna Basics Ch. 4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
8 Popular Antennas. (Part 1) Ch. 5 Sect. 5.1 – 5.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
9 Popular Antennas. (Part 2) Ch. 5 Sect. 5.3 – 5.4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
10 Computer Aided Antenna Design and Analysis. (Part 1) Ch. 6 Sect. 6.1 – 6.2 – Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
11 Computer Aided Antenna Design and Analysis. (Part 2) Ch. 6 Sect. 6.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
12 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 1) Ch. 7 Sect. 7.1 7.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
13 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 2) Ch. 7 Sect. 7.3 7.4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
14 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 3) Ch. 7 Sect. 7.5 7.6 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
15 Special Topics: Mobile Antennas, Antenna Diversity and Human Body Effects. Ch. 8 Sect. 8.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
16 Selection of Antenna Simulation Software on the Market Ch. 9 Sect. 9.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley

 

Ders Kitabı

Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley

Önerilen Okumalar/Materyaller

C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed., John Wiley and Sons, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.