Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Havacılık Yapıları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 426
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yapı mekaniği ile ilgili temel bilgileri öğretmek ve onlara bu temel bilgileri havacılık yapısı problemlerinde, özellikle de bir uçak ve uzay aracı yapısının ana yapısal elemanlarının analizinde uygulamalı olarak öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerilme ve elastisite analizinin temel kavram ve ilkelerini açıklayabilecektir.
  • Farklı yükleme türlerine tabi olan havacılık yapılarının davranışlarını hesaplayabilecektir.
  • Farklı yüklerin hava araçları ve uzay araçları üzerindeki etkisini tanımlayabilecektir.
  • İnce cidarlı yapıların statik, dinamik ve aeroelastik yükler altındaki davranışlarını teorik analiz ve modelleme tekniklerini kullanarak hesaplayabilecektir.
  • Farklı enerji metotlarını hava-uzay araçlarının analizinde uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Havacılık yapısı dersi, öğrencilerin havacılık yapılarının analizi ve tasarımını anlamalarında önemli araçlar sağlar. Gerilme, gerinim ve esneklik denklemleri kavramlarını gözden geçirir. Çubukların ve kirişlerin genel eğilme ve burulması ve ince duvarlı yapılar ile kutu kirişler dahil olmak üzere havacılık yapısal elemanlarına uygulama ile düzlem gerilme ve düzlem gerinim problemlerinin analizini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uçuş aracı yapılarına giriş Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapter 1.
2 Birincil hava yapılarına ve bir uçağa etki eden tüm kuvvetlere aşinalık Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 2.
3 Havacılık yapılarının yüklenmesi Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapter 3.
4 Yapısal analizin enerji yöntemleri Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 4.
5 İki boyutlu esneklik Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 8.
6 Gerilme-gerinim yasaları Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapters 1 & 4.
7 Ara sınav
8 Verim ve yorgunluk Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 4.
9 Kirişlerin bükülmesi Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010.Chapter 5.
10 Kirişlerin burulması, ince cidarlı kesitlerin burulması Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 3 and 8.
11 İnce cidarlı kombine bükme burulması Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 8.
12 Havacılık araçlarında kullanılan takviyeli kompozit yapılar Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 24.
13 Levha teorisinin elemanları, kolonların burkulması Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 7.
14 Havacılık yapılarının ve bunların bağlantılarının tasarımına ilişkin özet Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, ButterworthHeinemann, 2010. Chapter 9.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Megson, T.H.G.; An Introduction to Aircraft Structural Analysis, 4th Edition, Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN: 978-0-08-098201-4.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. ISBN 962-7128-08-2.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.