Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hipersonik Sistemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 428
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste, hipersonik sistemlerde kullanılmak üzere motorların ve yapıların etkin bir şekilde geliştirilmesi için gerekli teknolojiler incelenmektedir. Ders, öğrencileri teorik bir temel kullanarak tüm hipersonik rejimlerde ram/scramjet çalışması için gerekli olan yüksek performanslı sistemler, araç entegrasyonuna odaklanan yüksek sıcaklık malzemeleri ve çeşitli hipersonik araç uygulamaları için önerilen diğer tahrik döngüleriyle uyumluluk konularında eğitmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hipersonik hızlarda aerofiziğin temel kavram ve ilkelerini açıklayabilecektir.
  • Hipersonik sistemlerin geliştirilmesi için gerekli teknolojileri değerlendirebilecektir.
  • Hipersonik araç entegrasyonunu tanımlayabilecektir.
  • CFD ve FE modellemeleri ile farklı yüklerin etkisinde, araç performans ve davranışını hesaplayabilecektir
  • Hipersonik yeniden kullanılabilir uçak ve füze tahrik tasarımı için doğru araçları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, hipersonik uçuş araçlarını ve performanslarını, hipersonik tahrikin aerotermodinamiklerini ve hipersonik hava soluyan tahrik performansını açıklar. Bu derste, gelişmiş yüksek sıcaklıklı malzemeler ve hava yapıları ve hipersonik uçak konsept tasarımı tartışılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hipersonik Tahrike Giriş John, D. Anderson Jr.: Hypersonic and HighTemperature Gas Dynamics. AIAA, 2006. Chapter 1.
2 Temel İlkelerin Gözden Geçirilmesi John, D. Anderson Jr.: Hypersonic and High-Temperature Gas Dynamics. AIAA, 2006. Chapter 2.
3 Aerotermodinamik Bertin, J. J., Hypersonic Aerothermodynamics, AIAA Education Series, AIAA, Reston, VA, USA, 1994. Chapter 3.
4 Hipersonik Tahrik sistemleri: Girişler, İzolatörler ve Enjektörler, Yakıcılar ve Yakıtlar Heiser, W.H. and Pratt, D. T.: Hypersonic Airbreathing Propulsion, 1994.Chapter 5.
5 Kombine Çevrim Tahrik: Teknik Konular Heiser, W.H. and Pratt, D. T.: Hypersonic Airbreathing Propulsion, 1994.Chapter 5
6 Aeroakustik ve uçuş aracı kuvvet ve moment özellikleri Viviani A., Pezzella G., Aerodynamic and Aerothermodynamic Analysis of Space Mission Vehicles. Springer, USA. 2015. Chapter 1.
7 Ara sınav
8 Yüksek sıcaklık malzemeleri, Yapılar ve Termal Yönetim Heiser, W.H. and Pratt, D. T.: Hypersonic Airbreathing Propulsion, 1994. Chapter 9.
9 Gezegen girişi, aşama ayrımı ve atmosferik modeller Viviani A., Pezzella G., Aerodynamic and Aerothermodynamic Analysis of Space Mission Vehicles. Springer, USA. 2015. Chapter 2.
10 CFD, Yer Testi ve Uçuş Gösterimi Viviani A., Pezzella G., Aerodynamic and Aerothermodynamic Analysis of Space Mission Vehicles. Springer, USA. 2015. Chapter 5.
11 Soğutma/ısı analizi ve termal koruma sistemleri Griffin, M.D. and French, J.R. Space Vehicle Design, AIAA Education Series,. Washington D.C., 1991.chapter 6.
12 Hipersonik Araç Konsept Tasarımı Ve Uçuş Programlar Griffin, M.D. and French, J.R. Space Vehicle Design, AIAA Education Series,. Washington D.C., 1991.chapter 6.
13 Hipersonik uçak Kavramsal Tasarım Heiser, W.H. and Pratt, D. T.: Hypersonic Airbreathing Propulsion, 1994. Chapter 3.
14 Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Heiser, W.H. and Pratt, D. T.: Hypersonic Airbreathing Propulsion, 1994. ISBN: 1-56347-035-7.

Önerilen Okumalar/Materyaller

John, D. Anderson Jr.: Hypersonic and High-Temperature Gas Dynamics. AIAA, 2006. ISBN 978-1-56347-780-5.

Bertin, J. J., Hypersonic Aerothermodynamics, AIAA Education Series, AIAA, Reston, VA, USA, 1994. ISBN.978-1563470363

Viviani A., Pezzella G., Aerodynamic and Aerothermodynamic Analysis of Space Mission Vehicles. Springer, USA. 2015. ISBN: 978-3-319-13927-2.

Griffin, M.D. and French, J.R. Space Vehicle Design, AIAA Education Series, Washington D.C., 1991. ISBN: 1-56347-539-1 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.