Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gelişmiş Hafif Yapı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 430
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, havacılık uygulamaları için minimum ağırlığa sahip hafif yapıların tasarımı ve analizi içindir. Bu ders, öğrencinin matematik, malzeme direnci ve yapı mekaniği ilkelerini hafif hava yapılarının, fırlatıcılar ve uzay araçları dahil uzayla ilgili yapıların elemanlarını tasarlamak ve analiz etmek için uygulama becerisine dayanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hafif havacılık yapılarının temel kavramlarını ve ilkelerini açıklayabilecektir
  • Mekanik yüklere maruz kalan havacılık yapılarının davranışını hesaplayabilecektir
  • Havacılık kompozit yapılarının tasarım amaçları için temel teknikleri tanımlayabilecektir
  • Farklı yüklemelere maruz kalan havacılık yapılarının bağlantılarının davranışını tanımlayabilecektir.
  • Uçak ve uzay aracı yapılarının bütünlük değerlendirmesi için gelişmiş teknikleri uygulayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, hafif yapı tasarım sürecinin anlaşılmasında önemli araçlar sağlar. Ders, ağırlıklı olarak kompozit ve fiber modelleme ile ilgili yeni konular ve deneyler eşliğinde simülasyonlardan oluşmaktadır. Ayrıca, bu ders, havacılık ve uzay bilimlerinde güncel ilgi alanı olan çeşitli bilgileri içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: • Hafif hava yapılarının tarihçesi • Havacılık sistemleri tasarım süreci • Yapısal tasarım süreci Niu, M.C.Y. Composite Airframe Structures, Technical Book Company, Los Angeles, 1996. Chapter 1.
2 Yükleme: • Kanat yüklemesi • Kuyruk yüklemesi • İniş yüklemesi • Gövde yüklemesi Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapter 2&3
3 Malzemeler: • Hafif malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri • Kompozit malzemelerin uygulanması ve seçim süreci Niu, M.C.Y. Composite Airframe Structures, Technical Book Company, Los Angeles, 1996. Chapter 2.
4 Hata analizi: • Stres analizinin ilkeleri • Statik yükleme için hata kriteri • Kompozitte yorulma birikim hasarı Zagainov, G.I.; Lozino-Lozinski, G.E. Composite Materials in Aerospace Design, Chapman & Hall, London, 1996. Chapter 5.
5 Yapısal istikrarsızlık: • Kolonların burkulması • Güçlendirilmiş sacın burkulması • Silindirik kabuk burkulması •Güçlendirilmiş silindirik kabukların burkulmas Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapter 1. Chapter 7.
6 Tipik bir hava yapısının tasarımı ve analizi: • Kanat tasarımı • Gövde tasarımı • Kirişlerin ve nervürlerin tasarımı Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapter 6 and 8.
7 Ara sınav
8 Gelişmiş kompozit üretimi Mallick P. K., Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008. Chapter 5.
9 Hiper hız etkisi ve bütünlük değerlendirmesi için geçerli olan kompozit malzemelerde dalga yayılımı Datta S. K., Elastic waves in composite media and structures, CRC Press, Boca Raton, FL, 2009. Chapter 1 and 2.
10 Sonlu elemanlar, Çok Ölçekli Yapısal Modelleme kullanan gelişmiş gerilim analizi yöntemleri Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. Chapter 5.
11 Hava yapıları için üç tekstil kompozit Long A.C., Design and Manufacture of Textile Composites, wydaw. Woodhead Publishing, Cambridge 2005. Chapter 2
12 Preformların performans analizi Long A.C., Design and Manufacture of Textile Composites, wydaw. Woodhead Publishing, Cambridge 2005. Chapter 8.
13 Hava yapıları için kompozitin tahribatsız testi Mallick P. K, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008. Chapter 6.
14 Hava yapıları için kompozitin tahribatlı testi Mallick P. K., Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008. Chapter 5.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Niu, M.C.Y. Composite Airframe Structures, Technical Book Company, Los Angeles, 1996. İSBN: 978-9627128069.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Michael C. Y. Niu, Airframe Stress Analysis and Sizing, Conmilit Press Ltd, 2001. İSBN: 978-9627128120.

Zagainov, G.I.; Lozino-Lozinski, G.E. Composite Materials in Aerospace Design, Chapman & Hall, London, 1996. ISBN 978-94-010-4254-3.

Mallick P. K., Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008. Chapter 5. İSBN: 978-0-8493-4205- 9.

Datta S. K., Elastic waves in composite media and structures, CRC Press, Boca Raton, FL, 2009. İSBN:978-1420053388

Long A.C., Design and Manufacture of Textile Composites, Woodhead Publishing, Cambridge 2005. İSBN: 978-1855737440.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.