Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

FENG 346 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Sayısal Yöntemler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FENG 346
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  FENG 345 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon için temel yöntemler sunmanın yanı sıra neden başarılı olduklarına dair teorik gerekçe sunarak, farklılaştırılabilir optimizasyon problemlerinin sayısal çözümü için algoritmaların arkasındaki merkezi fikirleri sağlamaktır. Bunun yanısıra matematiksel bir formülasyon bulunduğunda bilgisayarlarda optimizasyon problemlerini çözmek için mevcut hesaplama araçlarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir optimizasyon problemini hedef fonksiyonu ve ilgili kısıtlarla (eşitlik ve/veya eşitsizlik) standart formatta tanımlayabilecektir.
  • Grafik yöntem kullanarak bir optimizasyon probleminin optimum noktasını bulabilecektir
  • Analitik hesaplamalar yaparak optimizasyon problemlerinin (kısıtlı ve kısıtsız) optimal durumlarını yazabilecektir.
  • Analitik olarak veya MATLAB/Octave (veya diğer araçlar ve programlama dillerini) kullanarak kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon problemlerini çözebilecektir.
  • Doğrusal programlama problemlerini çözebilecektir.
  • Sonlu farklar yöntemlerini kullanarak temel parabolik ve eliptik kısmi diferansiyel denklemleri çözebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste aşağıdaki konular yer alacak ve pratik uygulamalara ağırlık verilecektir; optimizasyonun önemi,optimizasyon problemlerinde temel tanım ve olgular, doğrusal programlama teorisi, doğrusal olmayan programlama (kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon problemleri, kısıtlı ve kısıtsız problemler için nümerik metodlar, kısmi diferansiyel (eliptik ve parabolik) denklemlerin nümerik çözümleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısmi Diferansiyel Denklemlere Giriş Ders kitabı 3: Bölüm 28
2 Sonlu Farklar Yöntemi: Basit açık ve kapalı sonlu fark şemaları ve sayısal kararlılık Ders kitabı 3: Bölüm 29-30
3 Sonlu Farklar: Eliptik Denklemler Ders kitabı 3: Bölüm 29
4 Sonlu farklar: Parabolik Denklemler Ders kitabı 3: Bölüm 30
5 Optimizasyon kavramı ve tarihsel yeri, optimizasyon süreci içindeki temel kavramlar Ders kitabı 1: Bölüm 1; Ders kitabı 2: Bölüm 1
6 Optimum Tasarım Problemi Formülasyonu Ders kitabı 1: Bölüm 2
7 Grafik Çözüm Yöntemi ve Temel Optimizasyon Kavramları Ders kitabı 1: Bölüm 3
8 Midterm
9 Optimum Tasarım Kavramları: Optimal Durum Şartları Ders kitabı 1: Bölüm 4
10 Optimum Tasarım Kavramları: Optimal Durum Şartları Ders kitabı 1: Bölüm 4
11 Kısıtsız Optimizasyon için Nümerik Yöntemler Ders kitabı 1: Bölüm 10
12 Kısıtlı Optimizasyon için Nümerik Yöntemler Ders kitabı 1: Bölüm 12
13 Doğrusal Programlama Ders kitabı 1: Bölüm 8
14 Doğrusal Programlama Ders kitabı 1: Bölüm 8
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

1. Jasbir Singh Arora. Introduction to Optimum Design. 4th Edition, Academic Press, 2016. ISBN 978-0-12-800806-5

2. Engineering Optimization: Theory and Practice, S. S. Rao, John Wiley and Sons Inc, ISBN 978-0-470-18352-6.
Steven, C. Chapra.

3. Numerical Methods for Engineers. Seventh Edition, McGraw-Hill, 2018. ISBN 978-0-07-339796-2

4. John A. Trangenstein, Numerical Solution of Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations, Cambridge University Press, 2013

5. K. W. Morton, D. F. Mayers, Numerical Solution of Partial Differential Equations, Second Edition, Cambridge University Press, 2005

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. P. Venkataraman, Applied Optimization with MATLAB Programming, John Wiley & Sons, Inc., 2009, ISBN: 978-0-470-08488-5
  2. Numerical Analysis by Timothy Sauer, 2006, Pearson;
  3. Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using MATLAB by Gilat and Subramaniam, Wiley.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
7
8
56
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.