Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

GEHU 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dünya Siyasetinde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEHU 202
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere güncel küresel siyasetteki temel konular ve tartışmalar ile ilgili genel bir bakış açısı sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir tartışma ortamında uluslararası siyaset, ekonomi ve toplumbilim alanlarının kapsamına giren muhtelif güncel mevzular işlenerek öğrencilerin dünyayı kavrayışının derinleştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünya siyasetindeki güncel meseleleri tespit edebilecektir
  • Bu alandaki ampirik ve teorik tartışmaları tanımlayabilecektir
  • Bu meseleleri eleştirel bir okumayla analiz edebilecek ve farklı boyutlarıyla tartışabilecektir
  • Farklı aktörlerin bu meselelere bakış açılarını karşılaştırabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, günümüz dünyasındaki, küreselleşme, göçmen krizi, ırkçılık, sosyal hareketler, küresel ısınma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yükselen Çin, terörizm, Covid-19 krizi, yükselen popülizm gibi temel meseleleri masaya yatıracaktır. Ders, global dünyayı şekillendiren bu çok tartışılan çatışma ve eğilimlerin politik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını analiz edecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünya Siyasetindeki Bazı Genel Eğilimlere Giriş
2 Küreselleşme İzleme 1: “True Cost”, belgesel 2: “The New Rulers of the World”, belgesel Okuma: Manfred B. Steger, Globalization: a very short Introduction. Chapter 5, pp. 83-94.
3 Küresel Ekonomik Eşitsizlik İzleme: “Poor Us: An Animated History of Poverty”, belgesel Okuma: “The Globalization of Inequality” by François Bourguignon, introduction; pp. 1-8.
4 Yükselen Çin İzleme: “China: Power and Prosperity”, by PBS, belgesel Okuma/dinleme: “Making China Great Again”, article by Evan Osnos (The New Yorker).
5 Irk ve Irkçılık İzleme: “Good Hair: Perceptions of Racism” – kısa film Okuma: Ali Rattansi, A very short introduction: Racism. Chap.1, pp 4-12.
6 Terörizm, Savaş ve Güvenlik İzleme: “Hotel Rwanda”, film Okuma: “Routledge Handbook of Security studies” edt. by Myriam Dunn Cavelty and Thierry Balzacq, Part 2, section 13: “Terrorism and counter-terrorism” by Oldrich Bures
7 İklim Değişikliği İzleme: “This Changes everything”, belgesel, Naomi Klein. Okuma: “Climate Change: what everyone needs to know”, by Joseph Room, the preface.
8 Ara Sınav
9 Küresel Göçmen Krizi İzleme: “For Sama”, film. Okuma: “International Migration: A very short introduction”. Khalid Koser (2017) Chapter 1: Why migration matters?
10 Sosyal Hareketler İzleme: “Athena”, film. Okuma: “Social Movements and New Technology”, by Victoria Carty (2018), Introduction: the digital impact on social movements. pp.1-17.
11 Popülizmin Yükselişi İzleme: “Die Welle”- the Wave (2008), film. Okuma: “What is Populism?”. Jan-Werner Müller (2016), introduction: Is everyone a populist? Pp. 1-6.
12 Küresel Siyasette Cinsiyet İzleme: “Milk” (Gus Van Sant), film. Okuma: “The gendered society”. Michael Kimmel, introduction: Human beings, an engendered species, pp. 1-9.
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Mark Beeson and Nick Bisley, Issues in 21st Century World Politics (Palgrave McMillian, 2010).

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
2
22
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.