Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

MCE 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sistem Dinamiği ve Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 310
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  MATH 250 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 207 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mekatronik Mühendisliği öğrencilerine, Sistem Dinamiği ve Otomatik Kontrol konularında temel bilgileri kazandırmaktır. Öğrenciler sistem dinamiği ve kontroldeki temel analiz ve tasarım yöntemlerini, uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiş bir programla öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geri beslemeli kontrol sistemleri ve yapıları tanımlayabileceklerdir.
  • Dinamik sistemlerin matematik modellerini geliştirebilecektir.
  • Laplace Dönüşümlerini uygulayabilecektir.
  • Doğrusal sistemlerin cevaplarını analiz edebilecektir.
  • Temel kontrol algoritmaları ve basit ayar metotlarını uygulayabilecektir.
  • Frekans cevabı ve Köklerin Geometrik Yeri metotlarını kullanabileceklerdir.
  • Uygulama örnekleri için benzetim geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Sistem dinamiği ve kontrole giriş, temel analiz ve tasarım yöntemleri, kararlılık analizi, temel kontrol algoritmaları ve yapıları, tasarım örnekleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geribeslemeli kontrole giriş Bölüm 1, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
2 Elektriksel ve mekanik sistemlerin dinamik modelleri Bölüm 2, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
3 Laplace Dönüşümleri, diferansiyel denklemlerin çözümü Bölüm 2, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
4 Doğrusallaştırma, blok diyagramları, ve transfer fonksiyonları Bölüm 1, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
5 Durum Uzayı Modelleri Bölüm 3, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
6 Birinci ve ikinci mertebe sistemlerin geçici ve sürekli rejim cevabı Bölüm 4, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
7 Birinci ve ikinci mertebe sistemlerin geçici ve sürekli rejim cevabı. 1. VİZE Bölüm 4, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
8 Kapalı çevrim kontrol, PID Bölüm 5, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
9 Kapalı çevrim kontrol, PID Bölüm 5, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
10 Kontrol sistemlerinin performansı Bölüm 5, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
11 Kararlılık, Routh Metodu, PID ayar metodları Bölüm 6, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
12 Frekans cevabı analizi (Bode Plots) Bölüm 8, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
13 Frekans cevabı analizi. 2. VİZE Bölüm 8, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
14 Frekans domeninde kararlılık Bölüm 9, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
15 Uygulama örnekleri Bölüm 10, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010
16 Uygulama örnekleri Bölüm 10, Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010

 

Ders Kitabı

Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop – 12th Ed. Addison Wesley, 2010

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Control Systems Engineering, Norman S. Nise -  John Wiley&Sons, Inc.
  2. Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata – Prentice Hal
  3. Feedback Control of Dynamics Systems, Franklin Powell, Emami Naeimi - Addision Wesley

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.