Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Termodinamiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 201
Bahar
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, klasik termodinamik ele alınmaktadır. Kütle, ısı, enerji, iş, verimlilik, ideal ve ideal olmayan termodinamik çevrimleri ve proseslerinin temelleri oluşturulacaktır. Açık ve kapalı sistemler, mükemmel gaz denklemi, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, çeşitli mühendislik uygulamaları bu ders kapsamında işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Termodinamiğin ilkelerini tanımlayabilecektir.
  • Sistemleri açık ve kapalı olarak sınıflandırabilecektir.
  • Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasını açıklayabilecektir.
  • İdeal ve ideal olmayan termodinamik çevrimlerini analiz edebilecektir.
  • Mühendislik problemlerini, özelikleri, özelik tablolarını ve termodinamik ilişkilerini kullanarak çözebilecektir.
Ders Tanımı Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler, temel termodinamik çevrimleri, sistem uygulamaları, entropi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sıcaklık, sıcaklık ölçekleri, basınç ve mutlak ve aletsel basıncı, termodinamiğin temel ilkeleri temel kavramlar (sistem, denge, süreç ve döngü) Dersin kitabı: Bölüm 1
2 Enerji kavramları, enerji formları, ısı transferi, iş, birinci yasa, enerji dengeleri Dersin kitabı: Bölüm 2
3 Saf madde ve faz değişim süreçlerinin fiziği, çeşitli özellikli diyagramlar ve tablolar, sıkıştırılabilme faktörü, van der Waals, Beattie- Bridgeman ve Benedict- Webb-Rubin denklemleri Dersin kitabı: Bölüm 3
4 Hareketli sınır işi, genel enerji dengesi, kapalı sistemler için enerji korunumu ve kapalı sistemlere uygulanması Dersin kitabı: Bölüm 4
5 Özgül ısılar, sabit hacimde özgül ısı ve sabit basınçta özgül ısı, iç enerji ve sıkıştırılamaz maddeler entalpi değişimi, biyolojik sistemlerin termodinamik yönleri Dersin kitabı: Bölüm 4
6 Kütle korunumu ilkesi, çeşitli sistemlerde kütle korunum, birinci yasanın kontrol hacimlere uygulanması Dersin kitabı: Bölüm 5
7 Kütle korunumu ilkesi, çeşitli sistemlerde kütle korunum, birinci yasanın kontrol hacimlere uygulanması Dersin kitabı: Bölüm 5
8 Sürekli akış süreçleri, sürekli akış cihazlarının analizi, sürekli olmayan proseslerde enerji dengesi Dersin kitabı: Bölüm 5
9 Tekrar ve Ara Sınav -
10 Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri, idealleştirilmiş Carnot ısı motorları, soğutucular ve ısı pompaları Dersin kitabı: Bölüm 6
11 Termodinamiğin ikinci yasası, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarına uyan prosesler, termal enerji depoları, tersinir ve tersinmez süreçler Dersin kitabı: Bölüm 6
12 Entropinin ikinci yasaya etkisi, entropi ilkelerindeki artış, saf maddelerde entropi artışı Dersin kitabı: Bölüm 7
13 Isentropik süreçler, geri dönüşümlü sürekli akış çalışmaları ve çeşitli cihazların isentropik verimliliği Dersin kitabı: Bölüm 7
14 Entropi dengesi Dersin kitabı: Bölüm 7
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw Hill Book Company, Ninth Edition, 2019.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Moran, MJ; Shapiro, HN; Boettner, DD; Bailey, MB, “Principles of Engineering Thermodynamics (8th edition), Wiley, Singapore    ISBN: 978-1-118-96088-2

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
6
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.