Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 202
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere malzemelerin sınıflandırılması ve yapısal özellikleri, reaksiyon kinetiği ve faz dönüşüm prensipleri ile ilgili bir temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzemelerin kristal yapılarını çizerek latis parametrelerini hesaplayabileceklerdir
  • Zaman ile değişen ve değişmeyen difüzyonun farkını açıklayabilecekler ve birinci ve ikinci Fick yasasını ilgili problemlere uygulayabileceklerdir.
  • Metalik ve seramik yapılarda kusurları açıklayıp kusurlarla ilgili problemleri çözebileceklerdir.
  • Malzemelerin mekanik özelliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Polimerlerin genel yapısını açıklayarak metalik malzemelerle mekanik özelliklerini karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Kristal yapılar, mekanik özellikler , polimer kimyası, yapısal kusurlar, difüzyon, kırılım, yorulma, kırılma

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.Chapter 1. Introduction Chapter 2. Atomic Structure and Interatomic Bonding
2 Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapılar, Hacim Merkezli Kristal Yapılar, Hekzagonal Sıkı Paket Kristal Yapılar, Seramik Kristal Yapılar Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 3. Fundamentals of Crystallography
3 Difraksiyon, Bragg Kanunu Difraktometre Teknikleri Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 3. Fundamentals of Crystallography
4 Metallerde Noktasal Kusurlar, Seramiklerde Noktasal Kusurlar Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 4. Imperfections in Solids
5 Difüzyon Mekanizmaları, Zamana Bağlı Olmayan Difüsyon, Zamana Bağlı Olan Difüzyon Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.Chapter 5. Diffusion
6 Metallerin Mekanik Özellikeri Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 6. Imperfections in Solids
7 Metallerin Mekanik Özellikeri Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 7. Imperfections in Solids
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Dislokasyon, Plastik Deformasyonlar, Kayan Sistemler, Tekil Kristallerde Kayma Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 7. Mechanical Properties of Metals
10 Metallerde Güçlendirme Mekanizmaları, Yeniden Kristalleşme, Tane Büyümesi Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 7. Mechanical Properties of Metals
11 Kırılma Prensipleri, Sünek Kırılma, Gevrek Kırılma, Kırılma Mekanizmasının Prensipleri Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 8. Failure
12 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 8. Failure
13 Demir-Karbon Faz Dönüşüm Diyagramı ve Faz Dönüşüm Mekanizmaları Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 9,10. Phase Diagrams, Phase Transformations in Metals.
14 Polimerler, Kompozit malzemeler Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Chapter 15,16. Polymer Structures, Composites
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Materials Science and Engineering, 7E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 4E, McGraw-Hill, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.