Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 206
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ME 205 En az FD notu almış olmak
  ME 205 En az FD notu almış olmak
veya ME 211 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 201 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 219 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı parçacık, parçacık sistemleri ve rijit cisimlerin kinematiğini ve kinetiğini anlatmak, mekanizma ve makinaların kinematik ve kinetik amaçlı matematik modellerini kurma becerisi vermek, rijit cisimlerin düzlemsel hareketlerini analiz etme becerisi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı koordinat sistemlerinde parçacıkların ve rijit cisimlerin hareketini tarif edebilecektir.
  • Newton’un 2. yasası ile parçacık ve parçacık sistemlerini inceleyebilecektir.
  • Doğrusal/açısal darbe-momentum kavramlarını parçacıkların hareketlerini formüle edebilecektir.
  • İş ve enerji kavramlarını parçacık sistemlerinde kullanabilecektir.
  • Rijit cisimlerin düzlemsel hareketlerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders parçacıkların ve parçacık sistemlerinin kinematiği ve kinetiği, rijit cisimlerin düzlemsel hareketi anlatılacaktır, Newton’un yasaları, hareket denklemi, iş ve enerji kavramları ile itme ve momentum kavramlarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve temel kavramlar J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 1
2 Parçacıkların kinematiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 2
3 Parçacıkların kinematiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 2
4 Parçacık sistemlerinin kinematiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 2
5 Parçacıkların kinetiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 3
6 İş ve enerji J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 3
7 İş ve enerji J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 3
8 İtme ve momentum J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 3
9 Parçacık sistemlerinin kinetiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 4
10 Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 5
11 Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 5
12 Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 6
13 Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 6
14 Rijit cisimleri için iş ve enerji prensiplerinin uygulanması J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015., Bölüm 6
15 Dönem Tekrarı
16 Dönem Tekrarı

 

Ders Kitabı

J.L. Meriam, L.G.  Kraige, J.N. Bolton, Engineering Mechanics 2: Dynamics, 8. ed., Wiley, 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

F.P. Beer, E.R. Johnston, Vector Mechanics For Engineers: Dynamics, MCGRAW-HILL.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
18
36
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.