Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzemelerin Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 208
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ME 205 En az FD notu almış olmak
  ME 205 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 201 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 201 En az FD notu almış olmak
veya ME 211 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 219 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı mukavemetin temel kavram ve prensiplerini, basit ve birleşik zorlanma halleri için gerilme ve şekil değiştirme hesaplarını öğretmek ve bunların mekanik tasarım problemlerinde kullanımını aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki temel gerilme tipini ayırt edebilecek,
  • İç kuvvet ve momentleri kullanarak, bunlardan kaynaklanan değişik tip gerilmeleri hesaplayacak,
  • Gerilme durumunu Mohr Çemberi yardımıyla gösterebilecek
  • Kolonların ve kirişlerin stabilitesini analiz edebilecek,
  • Çeşitli kırılma hipotezlerinden faydalanarak mühendislik yapılarında kullanılan elemanları tasarlayabilecektir.
Ders Tanımı Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzeme davranışı, eksenel zorlanma, ısıl şekil değiştirmeler,burulma, düz eğilme, eğik eğilme, elastik eğri, kolonların burkulması, düzlemsel gerilme ve şekil değiştirme halleri, şekil değiştirme enerjisi, kırılma hipotezleri, birleşik zorlanmalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, mukavemetin temel varsayımları ve prensipleri Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 1
2 Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, Hooke yasası Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 2
3 Eksenel zorlanma Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 2
4 Burulma zorlanması Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 3
5 Eğilme zorlanması Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 4
6 Eğik eğilme ve normal kuvvet Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 5
7 Elastik eğri, integrasyon metodu Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill,, Chapter 9
8 Ara Sınav
9 Kolonların burkulması, Euler halleri Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 10
10 Düzlemsel gerilme durumları, Mohr çemberi Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 7
11 Şekil değiştirme durumları Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 7
12 Şekil değiştirme enerjisi Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 11
13 Kırılma hipotezleri Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 7
14 Birleşik zorlanmalar Mechanics of Materials, 5th Edition, F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. Mazurek, McGraw-Hill, Chapter 8
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Mechanics of Materials, 5th Edition, Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek, McGraw-Hill,

Önerilen Okumalar/Materyaller

D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W. A. Wall, J. Bonet. Engineering Mechanics 2: Mechanics of Materials. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

M. İnan. Strength of Materials (çev. Sedat Sami). İTÜ Vakfı Yayınları, 2019. ISBN: 978-605-9581-15-8

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
6
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.