Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Statik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 211
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı statiğin temel ilkelerini, serbest cisim diyagramlarının çizilmesini, yayılı yüklerin analizini, kirişler ve makine elemanları için kesme ve eğilme moment diyagramlarının çizilmesini, kuru sürtünmenin yasalarını ve alanların ağırlık merkezlerinin ve atalet momentlerinin hesaplanmalarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki ve üç boyutta serbest cisim diyagramlarını çizebilecektir.
  • Denge şartlarını maddesel noktalara ve katı cisimlere uygulayabilecektir.
  • Kirişlere, kafes yapılara ve çeşitli makine elemanlarına etki eden kuvvetlerin statik analizini yapabilecektir.
  • İç kuvvet ve moment diyagramlarını elde edebilecektir.
  • Kuru sürtünmeyi ve kuru sürtünme etkisindeki katı cisimleri inceleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, önemli vektör kavramlarını ve sınıflandırılmalarını; kuvvet sistemlerinin dengelenmesini; serbest cisim diyagramlarını; kafes yapıların, kirişlerin, halat ve zincir gibi yapıların analizini; kuru sürtünmeyi; birinci ve ikinci alan momentlerini ve sanal iş kavramı konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; statiğin temel ilkeleri, vektörler R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 1,2
2 Kuvvet sistemleri R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 2
3 Kuvvet sistemleri R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 2
4 Parçacığın Dengesi R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 3
5 Kuvvet Sistemlerinin Bileşkesi R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 4
6 Kuvvet Sistemlerinin Bileşkesi R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 4
7 Arasınav
8 Katı Cisimlerin Dengesi R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 5
9 Katı Cisimlerin Dengesi R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 5
10 Yapısal Analiz R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 6
11 Yapısal Analiz R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 6
12 İç Kuvvetler R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 7
13 Sürtünme: vidalar, diskler, yuvarlanma direnci, düz kayışlar R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 8
14 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 9
15 Atalet Momenti R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 12. Basım. ISBN: 9810681348, 2010, Pearson, Bölüm 10
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

R.C. Hibbeler,. Engineering Mechanics: Statics. 14th Edition in SI Units, Global Edition, Basım. ISBN: 1292089237, 2017, Pearson

Önerilen Okumalar/Materyaller

J.L. Meriam, L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Statics, 8. Basım. ISBN: 9781119044673, 2016, Wiley.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
12
24
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
11
22
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.