Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dinamik sistemlerin Modellenmesi, Analizi ve Denetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 402
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sistemlerin fiziksel modellerinin çıkarılarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Mekanik, elektrik, elektromekanik sistemler modellenerek benzetimleri yapılacaktır. Günlük uygulamalarda durum çalışmaları ile model ve benzetim yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sistemlerin matematik modellerini formule edebileceklerdir.
  • Sistem model ve analizlerini yapabileceklerdir.
  • Sistem modelleri için Newton mekaniğini uygulabileceklerdir.
  • Lagrange mekaniği ile system modellerini türetebileceklerdir.
  • Matlab/Simulink ile benzetim yapabileceklerdir.
Ders Tanımı Sistemlerin modelleme yöntemleri Benzetim teknikleri. Sistemlerin modellenerek sistem cevaplarının alınması. Farklı sistemlerin matematik yapısını incelemek. Durum çalışmalarını içeren uygulamalar yapmak

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matlab, Simulink Tanıtımı Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems, 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 1
2 Matlab, Simulink Tanıtımı Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems, 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 1
3 Matematiksel altyapı (Diferansiyel denklemler ve matris yaklaşımı) Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 2-3
4 Dinamik sistemlerin Modellenmesi Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 4
5 Dinamik sistemlerin Modellenmesi Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 4
6 Mekanik sistemlerin modellenmesi (ötelenen sistemler, dönen sistemler, hibrid sistemler, dişli ve iletim sistemleri) Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 5
7 Modelleme, analiz ve tasarım Yöntemleri (Lagrange ve Newton ) Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 5
8 Elektrik, elektronic ve elektromekanik sistemlerin modellenmesi Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 6
9 Termal Sistemler Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 7
10 Sistem Benzetim Teknikleri (Simulink, Simscape) Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 8
11 Lineer ve lineer olmayan sistemlerin benzetimi Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018
12 Sistem Cevaplarının bulunması Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018 Bölüm 9
13 Durum Çalışmaları Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018
14 Durum Çalışmaları Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018
15 Dersin gözden geçirilmesi Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018
16 Final Sınavı Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018

 

Ders Kitabı

Ramin S.Esfandiari, Bei Lu, Modeling and Analysis of Dynamic Systems 3rd edition, CRC Press, 2018

ISBN-13:978-1138726420

Önerilen Okumalar/Materyaller

C.M.Close, D.H. Frederick, J.C.Newell, Modeling and Analysis of Dynamic Systems,3rd edition

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.