Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ME 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 415
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, statik, dinamik, termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi ile alakalı mühendislik problemlerine uygulanabilen sayısal yöntemlerin temel konseptlerini kavrayabilmek ve bilgisayar programlama yeteneği kazanmak/geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yuvarlatma hatalarını ve sayısal değer kaybını hesaplayabilecektir.
  • Mühendislik problemlerini sayısal yöntemlerle modelleyebilecektir.
  • Mühendislik problemlerini sayısal yöntemlerle modelleyebilecektir.
  • Sayısal yöntemler ile elde edilen sonuçları yorumlayabilecektir.
  • Bir programlama dilini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Sayısal yöntemlere giriş açıklanacaktır. Kök bulma ve Lineer denklem çözüm sistemleri gösterilecektir. Eğri Uydurma, Sayısal integral, sayısal türev, adi diferansiyel denklemlerin çözümü problemlerle kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MatLAB programlamaya giriş Ders Kitabı: Chapter 3.
2 Hata analizi, polinomların kökleri Ders Kitabı: Chapter 4, Chapter 6.6
3 Doğrusal denklem takımları Ders Kitabı: Chapter 8, 10
4 Doğrusal denklem takımları mekanik problemleri uygulamaları Ders Kitabı: Chapter 8, 10
5 Doğrusal olmayan cebirsel denklem takımları Ders Kitabı: Chapter 6
6 Doğrusal olmayan denklem takımları mekanizma problemleri uygulamaları Ders Kitabı: Chapter 6.2
7 Optimizasyon Ders Kitabı: Chapter 7
8 Eğri uydurma Ders Kitabı: Chapter 14
9 Eğri uydurma mühendislik uygulamaları Ders Kitabı: Chapter 14
10 Ara Sınav
11 Nümerik integral Ders Kitabı: Chapter 19, 20
12 Nümerik türev Ders Kitabı: Chapter 21
13 Doğrusal diferansiyel denklem takımlarının sayısal çözümleri Ders Kitabı: Chapter 22.4
14 Doğrusal diferansiyel denklem takımları mühendislik uygulamaları Ders Kitabı: Chapter 22
15 Doğrusal olmayan diferansiyel denklem takımları Ders Kitabı: Chapter 22.4
16 Genel Tekrar Problemleri & Final Sınavı

 

Ders Kitabı

S.C.Chapra, Applied Numerical Methods with MatLAB for Engineers and Scientists, 4th Edition, McGraw Hill, 2017.

Önerilen Okumalar/Materyaller

S.C.Chapra and R.P.Canale, Numerical Methods for Engineers, 6th Edition, McGraw Hill, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.