Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

PHYS 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 100
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temelini oluşturan yasaları öğretmek ve bu yasaların günlük hayatta karşımıza nasıl çıktığını anlatmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir, iki ve üç boyutta hareket eden cisimlerin hareketlerini kinematik yasaları yardımıyla belirleyebilecektir.
  • Newton yasalarını mekanik problemlerinin çözümünde kullanabilecektir.
  • verilen mekanik bir sistem için kinetik enerjiyi ve potansiyel enerjiyi hesaplayabilecektir.
  • çarpışma ve patlamaların dinamiğini momentum kavramı yardımı ile analiz edebilecektir.
  • katı cisimlerin dönmeleri ve dönmelerin dinamiği konularını tartışabilecektir.
  • dairesel ve periyodik şekilde hareket eden cisimlerin hareketlerini tarif edebilecektir.
  • deneysel düzenekleri kullanarak veri toplama ve analiz etme yeteneğini kazanacaktır.
Ders Tanımı Ders ve uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği ve kütle çekimi konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ölçümler ve tahmin etme Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 1. ISBN: 9780136139225
2 Bir boyutta kinematik Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 2. ISBN: 9780136139225
3 İki boyutlu kinematik; vektörler Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 3. ISBN: 9780136139225
4 Dinamik: Newton hareket yasaları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 4. ISBN: 9780136139225
5 Newton yasalarının uygulamaları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 5. ISBN: 9780136139225
6 Newton yasalarının uygulamaları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 5. ISBN: 9780136139225
7 Kütle çekimi Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 6. ISBN: 9780136139225
8 İşlenen konuların genel tekrarı, Ara sınav
9 İş ve enerji Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 7. ISBN: 9780136139225
10 Enerjinin korunumu Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 8. ISBN: 9780136139225
11 Doğrusal momentum Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 9. ISBN: 9780136139225
12 Doğrusal momentum Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 9. ISBN: 9780136139225
13 Dönme hareketi Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 10. ISBN: 9780136139225
14 Açısal momentum Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 11. ISBN: 9780136139225
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). ISBN: 9780136139225

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
12
2
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.