Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

PHYS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 102
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı elektromanyetik teorinin en temel konularını uygulamaları ile birlikte öğrencilere aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • elektrik yükünün varlığı sonucunda ortamda oluşacak elektrik alanı, yük ve akı arasındaki ilişkiyi kullanarak hesaplayabilecektir.
  • elektrik potansiyelini ve potansiyel enerjiyi tanımlayabilecektir.
  • kapasitörlerin elektrik alan içinde enerji depolamasını açıklayabilecektir.
  • elektrik devrelerinde akım ve direnci analiz edebilecektir.
  • manyetik alan ve manyetik kuvvet arasındaki ilişkiyi tespit edebilecektir.
  • Faraday yasasını kullanarak indüksiyon potansiyelini ve akımını hesaplayabilecektir.
  • deneysel düzenekleri kullanarak veri toplama ve analiz etme yeteneğini kazanacaktır.
Ders Tanımı Ders ve dersin uygulamaları kapsamında elektrik yükü ve alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotif kuvvet, doğru akım devreleri, manyetik alan ve kuvvetler, manyetik alan kaynakları ve indüksiyon kavramları anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik yükü ve alanı Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 21. ISBN: 9780136139225
2 Elektrik yükü ve alanı Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 21. ISBN: 9780136139225
3 Gauss yasası Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 22. ISBN: 9780136139225
4 Elektriksel potansiyel Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 23. ISBN: 9780136139225
5 Elektriksel potansiyel Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 23. ISBN: 9780136139225
6 Sığa ve dielektrik malzemeler Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 24. ISBN: 9780136139225
7 İşlenen konuların genel tekrarı, Ara sınav
8 Elektrik akımı ve direnç Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 25-26. ISBN: 9780136139225
9 Manyetizma Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 27. ISBN: 9780136139225
10 Manyetizma Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 27. ISBN: 9780136139225
11 Manyetik alan kaynakları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 28. ISBN: 9780136139225
12 Manyetik alan kaynakları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 28. ISBN: 9780136139225
13 Elektromanyetik indüksiyon ve Faraday yasası Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 29. ISBN: 9780136139225
14 İndüksiyon Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 30. ISBN: 9780136139225
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). ISBN: 9780136139225

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
36
36
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.